Laatste nieuws

 

Vragen

Informatie over zorg?

 

Servicebureau ISZ de Brug

Bereikbaar ma t/m vr van 8.30 - 18.00 uur 0343 555 555 of service@iszdebrug.nl

Erkend leerbedrijf

 

 

Contactgegevens

ISZ De Brug
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN
Driebergen- Rijsenburg

Tel: 0343 555 555
Email: info@iszdebrug.nl

Cliëntenraden

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van De Brug. De raad denkt namens de cliënten mee over (beleids)zaken en geeft, gevraagd of ongevraagd, advies. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad praat mee vanuit het gezichtspunt van cliënten.

Wie zit er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit cliënten van De Brug. Wanneer cliënten niet in staat zijn zelf hun belangen te behartigen, dan zijn het vertegenwoordigers (meestal familieleden) die dit kunnen doen. Ook zitten er mensen in die vanwege hun beroep een waardevolle inbreng hebben. De leden worden benoemd voor drie jaar, en dit kan maximaal twee keer worden verlengd.

Bij De Brug zijn er lokale cliëntenraden voor de locaties Nassau Odijckhof, Rehoboth, Sparrenheide, Beukenstein en Woonoord. Daarnaast is er ook een cliëntenraad voor extramurale cliënten, zoals dagbehandeling en thuiszorg. Voor zaken die de gehele instelling aangaan is er een Centrale Cliëntenraad (CCR). Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende cliëntenraden (voorlopig met uitzondering van Woonoord). Wat doet een cliëntenraad? We bespreken onderwerpen als bijvoorbeeld privacy, de kwaliteit van zorg, veiligheid en maaltijdvoorziening. De cliëntenraadsvergaderingen zijn maandelijks. Er is regelmatig overleg met de afdelingshoofden en manager Zorg. De CCR overlegt met de directeur.

Bulletin cliëntenraad

Verslagen van de vergaderingen zijn openbaar en opvraagbaar. Sinds september 2013 maakt de raad tweemaandelijks een e-bulletin dat u digitaal kunt ontvangen. Tijdens de jaarvergadering vertelt de raad waar ze mee bezig is en kunnen mensen vragen stellen.

 

 

 

 

Jaarvergadering Nassau Odijckhof 16 november 2015

Tijdens de jaarvergadering stond het onderwerp 'Medisch handelen' op de agenda. Gaby Dewyanti, specialist ouderengeneeskunde, heeft gesproken over dit onderwerp. Onderstaande artikelen zijn naar aanleiding daarvan geschreven.
Artikel 'Medisch handelen in het verpleeghuis'

Artikel 'Palliatieve sedatie en euthanasie'
 

Cliëntenraad van de Opbouw

Enkele leden van onze Centrale Cliëntenraad zitten ook in de cliëntenraad van Stichting De Opbouw. Hier overleggen de cliëntenraden van alle werkmaatschappijen van stichting De Opbouw met elkaar. De bestuurder van De Opbouw is gesprekspartner.

Denk met ons mee

De cliëntenraad hoort graag uw ervaringen, ideeën en suggesties over goede zorg en dienstverlening. Zodat wij de algemene cliëntbelangen goed kunnen vertegenwoordigen.

Belangstelling om deel te nemen?

Regelmatig zijn er vacatures bij de cliëntenraden. Hebt u als cliënt of familielid belangstelling, meld u dan aan bij de voorzitter van de cliëntenraad van de locatie. De cliëntenraad bekijkt of de kandidaat voldoet aan het gevraagde profiel.

Contact opnemen

Contactgegevens van de voorzitters kunt u opvragen bij het directiesecretariaat via 0343 555 514 of per e-mail via clientenraad@iszdebrug.nl

Cliëntenraden hebben een postvak bij de receptie van de locaties.Het correspondentieadres voor alle cliëntenraden:
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN Driebergen