Laatste nieuws

 

Vragen

Informatie over zorg?

 

Servicebureau ISZ de Brug

Bereikbaar ma t/m vr van 8.30 - 18.00 uur 0343 555 555 of service@iszdebrug.nl

Erkend leerbedrijf

 

 

Contactgegevens

ISZ De Brug
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN
Driebergen- Rijsenburg

Tel: 0343 555 555
Email: info@iszdebrug.nl

Samenwerking

ISZ De Brug staat achter de zegswijze 'samen maken we het verschil'. We werken onder meer samen met de volgende organisaties:

  • De Opbouw is onze overkoepelende stichting. Binnen de Opbouw valt ISZ De Brug onder het consortium Verpleging en Verzorging (V&V), samen met Birkhoven Zorggoed, Zorgpalet Baarn-Soest en De Bilthuysen. In deze samenwerking staan zorginnovatie en kennisuitwisseling hoog in het vaandel. Kijk voor meer informatie op www.deopbouw.nl
  • Ook werken we samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Stichting Vitras/CMD, Huisartsen Van Lennep en Van Eeden, Alzheimer Nederland, Altrecht, Beukenstein, QuaRijn, Welnùh, en het Diakonessenhuis om ketenzorg dementie te kunnen bieden. 
  • ISZ De Brug is lid van Actiz. Actiz is de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg en behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden. Kijk voor meer informatie op www.actiz.nl
  • We zijn lid van IVVU. De IVVU is de vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht en behartigt de collectieve belangen van de verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio Utrecht. Daarmee wordt bedoeld dat de IVVU de landelijke en/of regionale ontwikkelingen probeert te beïnvloeden, waardoor voorwaarden worden gerealiseerd, zodat de leden van de IVVU hun maatschappelijke functie kunnen vervullen. Kijk voor meer informatie op www.ivvu.nl  
  • Samen met Lievegoed bieden we een totaalpakket zorg aan inwoners van Driebergen.