In de algemene voorwaarden zijn de rechten en plichten van u, als cliënt, en van De Brug, als zorgaanbieder, vastgelegd, wanneer u zorg ontvangt van De Brug. De algemene voorwaarden voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Algemene voorwaarden

Wanneer u zorg afneemt van De Brug ontvangt u een zorgovereenkomst ter ondertekening. Daarmee verbinden we ons aan elkaar. In deze zorgovereenkomst staan de rechten en plichten beschreven die u als cliënt en wij als organisatie hebben.

Bij de zorgovereenkomst horen ook algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden beschrijven we de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wilt u meer informatie over de algemene voorwaarden en de veranderingen die daarin hebben plaatsgevonden? Dan kunt u hier de publieksfolder lezen, die door de ActiZ, de overkoepelende organisatie waarbij ook De Brug is aangesloten, beschikbaar is gesteld.

Hier kunt u de algemene voorwaarden lezen die bij de zorgovereenkomst horen van De Brug.

In afstemming met de centrale cliëntenraad van De Brug zijn Algemene Regels opgesteld die van toepassing zijn op onze cliënten met een Wet Zorg en Dwang indicatie. Hier kunt u de Algemene Regels lezen.

Bij de zorgovereenkomst ontvangt u ook een aanvullende module, waarin staat beschreven welke zorg u ontvangt van De Brug.

De verschillende modules vindt u hier:

Delen: