De Brug is onderdeel van Stichting De Opbouw 

De missie van De Opbouw is om zorg te verlenen aan ouderen, jeugd met een ingewikkelde hulpvraag en mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit onze overtuiging dat wij ‘hulp aan iedereen die dat nodig heeft’ bieden, zetten onze medewerkers zich elke dag met hart en ziel in om mensen een zinvol bestaan te bieden.

De Opbouw is verdeeld over 6 zorgorganisaties. Samen verlenen wij zorg en ondersteuning aan meer dan 6.400 mensen. Het Concernbureau van De Opbouw is ondersteunend aan de zorgorganisaties en faciliteert bedrijfsvoeringaspecten, bijvoorbeeld op het gebied van Bouw & Vastgoed en ICT. Ook is de Raad van Bestuur gehuisvest in Utrecht.

Andere zorgorganisaties binnen De Opbouw zijn:

Feiten en Cijfers

De Opbouw vindt het belangrijk om inzicht te bieden in de belangrijke feiten en cijfers van ons concernbureau. We kiezen ervoor om de jaarverantwoording 2018 op te splitsen in een drietal onderdelen: Het Maatschappelijk Jaarverslag, het Bestuursverslag en de Jaarrekening.

Alle drie de onderdelen zijn met elkaar verbonden, maar zijn ook los van elkaar te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen: