De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We doen ons uiterste best, de informatie die we op onze site verstrekken, zo actueel, nauwkeurig en foutloos mogelijk te presenteren. Ondanks die zorgvuldigheid kunnen we niet garanderen dat deze informatie altijd volledig en correct is.

Voor schade die (in)direct is ontstaan als gevolg van onjuiste informatie op onze website, of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen, aanvaardt De Brug geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor informatie op websites waar De Brug naar verwijst of u naar laat doorlinken.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer of over de inhoud van de website? Dan kunt u een mail sturen.

Delen: