Eenzaamheid onder ouderen. Een maatschappelijk probleem waar ook landelijk veel aandacht voor is. Menig initiatief wordt opgezet om eenzaamheid zoveel mogelijk te voorkomen. Zowel in groot als klein verband. Ook bij De Brug, zorgorganisatie voor ouderen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, wordt er veel gedaan om mensen uit een isolement te halen of te ondersteunen in het contact met anderen. Gelukkig hebben veel mensen, ook wanneer zij niet meer thuis kunnen wonen, familie of vrienden om hen heen. Maar soms is er iemand, die écht helemaal alleen schijnt te zijn.

Asmara had niemand, dus wilden we graag zijn familie vinden

Op die manier kwam Asmara* een zestal jaar geleden wonen op locatie Nassau Odijckhof van De Brug. Asmara was van Eritrese afkomst en had geen contact met familie. Er was niemand die hem bezocht en hij had weinig tot geen contact met medebewoners. “Natuurlijk probeerde we hem wel te betrekken bij activiteiten op de locatie”, vertelt Helga Kiers, activiteitenbegeleider bij De Brug. “En ondernamen we ook activiteiten samen met hem. Zo gingen we met hem uit eten in een Ethiopisch restaurant of nam Marijke Zuilhof, geestelijk verzorger bij De Brug, hem mee naar een Eritrese kerkdienst in Wageningen en Utrecht. Ook is hij met collega’s naar een optreden van een gospelkoor geweest. Hij vond hij fantastisch”. Helga en Marijke hoopten dat daarmee, binnen de gemeenschap van Eritreeërs en Ethiopiërs, er misschien iemand zou zijn die hem zou herkennen, of zijn familie kende. “Dit leverde kortdurende contacten op”, zegt Marijke, “maar het leidde niet tot het vinden van zijn familie. Zonder het juiste netwerk, maar juist ook zonder kennis van de taal (het Tigrinya), bleef het zoeken naar een speld in een hooiberg”.

Oproep op Facebook

Tot Helga en Marijke in contact kwamen met Tsighe, een collega bij De Brug, werkzaam op een andere locatie, en van Eritrese afkomst. Helga: “Ik heb haar gevraagd of zij eens langs wilde komen bij Asmara en dat deed ze. Eerst alleen, maar later ook met haar zus en haar zoontje. Asmara leefde daar enorm van op en het was leuk om te zien hoe hij in zijn eigen taal ineens van alles ging vertellen”. Ook Tsighe leerde Asmara steeds beter kennen en dacht dat er vast een manier was om op zoek te gaan naar zijn familie. Dat leidde tot het maken van een kort filmpje waar Asmara en Tsighe samen een oproep deden en deze vervolgens op Facebook plaatsten.

Dezelfde nacht nog werd Tsighe overspoeld met telefoontjes vanuit verschillende continenten en met een positief resultaat. Er waren familieleden én vrienden van vroeger gevonden. “Tsighe kwam op de afdeling om het goede nieuws te vertellen”, vervolgt Marijke. “Nou, je had hem moeten zien, Asmara was zo blij, zijn ogen glommen helemaal. En wij stonden ook allemaal met tranen in onze ogen. Het was echt een prachtig moment”.

Tsighe, bedankt! 

Niet lang daarna heeft Asmara bezoek gehad van zijn broer en twee vriendinnen. Ze hadden heel wat bij te praten. Dit heeft tot structureel contact geleid. Asmara voelt zich weer deel van zijn familie. “We zijn Tsighe echt zo dankbaar”, besluit Helga, “het is een kanjer, en we hebben haar natuurlijk flink in het zonnetje gezet om haar te bedanken”.

 

*De naam Asmara is gefingeerd. Overigens is deze naam afkomstig uit Eritrea en betekent ‘verenigd, samengebracht’.

Delen: