Ontmoetingscentrum De Vijver van De Brug is vanaf 6 mei weer opengesteld. Het Ontmoetingscentrum werkt nu vanuit de nieuwe locatie op de Buzziburglaan nummer 1.

Het aanbod is speciaal voor kleine groepen cliënten van maximaal vijf personen (inclusief begeleider). Uiteraard houden we hierbij 1,5 meter afstand van elkaar en volgen we de andere richtlijnen van het RIVM. We kunnen echter door de 1,5 meter afstand nog geen intensievere zorg verlenen. Onze bezoekers moeten daarom in staat zijn zelfstandig het toilet te bezoeken.

Vervoer

Cliënten kunnen op verschillende manieren naar de ontmoetingscentra komen. Gebruik maken van eigen vervoer van de cliënt (bijv. door de mantelzorger te laten rijden) heeft de voorkeur. Daarnaast rijdt de belbus weer vanaf 2 juni. Uiteraard volgens de regels van het RIVM, met persoonlijke beschermingsmiddelen. Er kunnen maximaal twee bezoekers tegelijkertijd in de belbus.

Ook individuele activiteiten

Naast de begeleiding van kleine groepen, organiseren we ook nog individuele activiteiten met bezoeker, zowel binnen als buiten. Niet iedereen heeft de mogelijkheid naar het ontmoetingscentrum te komen en de meeste cliënten kunnen ook minder vaak komen dan ze gewend waren.

Openingstijden

We zijn gestart met kleine groepen voor halve dagen en dat hebben we inmiddels uitgebreid tot vier bezoekers per groep voor hele dagen. De openingstijden voor Ontmoetingscentrum De Vijver zijn vanaf 9.00 tot 17.00 uur.

Richtlijnen en thuisblijven met klachten

Op de ontmoetingscentra hanteren we de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent:

  • Was vaak uw handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Als u hoest of verkoudheidsklachten heeft, als keelpijn, snotterig zijn en/of koorts, dan mag u helaas niet naar het Ontmoetingscentrum komen en vragen we u nadrukkelijk om thuis te blijven. Dit geldt ook als een van uw huisgenoten deze symptomen heeft. U kunt dan komen als u en/of uw huisgenoten minimaal 24 uur helemaal vrij van deze klachten bent/zijn.

Vragen

Met vragen over het Ontmoetingscentrum kunt u terecht bij een van de medewerkers: (0343) 555 407 of (0343) 555 459 van 9.00-10.00 uur of van 16.00-17.00 uur.

Delen: