Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden opent woensdagmiddag 29 januari verpleeghuis Beukenstein. De opening zal symbolisch worden verricht. Beukenstein is medio september 2019 al in gebruik genomen. Vervolgens wordt zij rondgeleid door het pand en kunnen bewoners en medewerkers de Prinses vertellen over hun ervaringen in het nieuwe pand en over de zorg die het verpleeghuis biedt.

Wij zijn met recht trots op het in gebruik nemen van het nieuwe pand Beukenstein. Jos Bleijenberg, directeur: “Beukenstein vervangt niet alleen het oude verzorgingshuis Beukenstein, maar ook het oude verpleeghuis Nassau Odijckhof, dat in 1974 als een van de eerste verpleeghuizen van Nederland haar deuren opende. Wij zijn vereerd met het bezoek van de Prinses.”

Vervanging voor Nassau Odijckhof
Nassau Odijckhof was in eerste instantie bedoeld voor somatisch zieken, mensen die vooral op het lichamelijk vlak extra zorg nodig hadden, hetzij tijdelijk, hetzij permanent, bijvoorbeeld na een ziekenhuis opname. Pas later, aan het eind van de jaren 80, kwamen daar plaatsen bij voor ouderen die psychogeriatrische zorg nodig hadden, zoals mensen met dementie en Alzheimer.

Een eigen kamer en badkamer
Tijden veranderden, evenals de ideeën op het gebied van zorg als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en worden daarbij ondersteund als dat nodig is. Pas wanneer thuis wonen voor iemand geen optie meer is, kan men terecht in een verpleeghuis. “Daarbij wilden we geen afdelingen meer met kamers in lange gangen, maar kleinschalige woongroepen met een gemeenschappelijke huiskamer”, vervolgt Bleijenberg. “En vooral meer privacy voor bewoners: een eigen kamer en een eigen badkamer. Dat zijn heel belangrijke basisbehoeften.’’

Kleinschalig wonen, liefdevol en persoonsgericht
En dat is gelukt. Beukenstein is een verpleeghuis voor mensen met complexe zorgbehoeften, zoals mensen met dementie, maar ook voor mensen die beperktere zorg nodig hebben en verder nog redelijk zelfstandig hun leven leiden. Iemand met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg), kan in een van de kleinschalige woningen of hofwoningen van Beukenstein terecht. De bewoners van het voormalige verzorgingshuis Beukenstein én het oude verpleeghuis Nassau Odijckhof hebben er als eerst een plek gekregen.

Bleijenberg: “Beukenstein vervangt Nassau Odijckhof, dat destijds een begrip was. Niet alleen het gebouw, maar ook de geboden zorg. Het grootste verschil met vroeger is de wijze waarop de intensieve zorg nu invulling krijgt. In de bouw en inrichting: kleinschalig wonen in kleine groepen met veel aandacht voor gezelligheid en sfeer. In de zorg: liefdevol en persoonsgericht, afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoner, samen vormgegeven met naasten en vrijwilligers.”

Delen: