De medewerkers van De Brug doen hun uiterste best om de ondersteuning, zorg of behandeling zo goed mogelijk uit te voeren en/of uw verblijf zo prettig mogelijk te maken.

Bent u tevreden over de zorg?

Dan horen wij dat natuurlijk graag. We zorgen er ook voor dat uw compliment bij de juiste persoon of afdeling komt. Daarnaast vragen wij u of uw naasten deel te nemen aan cliënttevredenheidsonderzoeken. We vinden het belangrijk in kaart te brengen wat er goed gaat en waar u tevreden over bent en waarin wij onze zorg en ondersteuning kunnen verbeteren. Uw input is daarom heel belangrijk. Wilt u uw waardering openbaar delen? Dan nodigen we u uit dit via ZorgkaartNederland te doen. De website is www.ZorgkaartNederland.nl.

U bent niet tevreden?

Het kan gebeuren dat niet alles naar wens verloopt en u ontevreden bent. Het is prettig dat u dan uw ongenoegen of klacht kunt melden. Uw ongenoegen over verschillende zaken kunt u altijd melden. Dit hoeft niet direct een klacht te betreffen, maar u kunt wel ergens ontevreden over zijn. Dan kunt u dit het beste zo snel mogelijk vertellen in een gesprek met de betrokken medewerker(s) of diens leidinggevende. Vaak is het mogelijk dat daar waar ongenoegens zijn ontstaan, ook oplossingen te vinden zijn. Toch lukt het soms niet om uw ontevredenheid of ongenoegen over de ondersteuning, zorg of behandeling in een gesprek met de betrokken medewerker(s) of diens leidinggevende weg te nemen. Of vindt u het niet prettig om uw ontevredenheid direct met betrokken te bespreken. Dan kunt u uw hiervan melding maken of een klacht indienen.

Om ervoor te zorgen dat wij op een goede manier met uw melding of klacht omgaan is er een interne klachtenregeling.

Cliëntvertrouwenspersoon/ klachtenfunctionaris

Indien nodig kan de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon, die tevens klachtenfunctionaris is, u ondersteunen in het formuleren van een klacht en/ of het ondersteunen bij het voeren van een gesprek. U kunt ook bij de cliëntvertrouwenspersoon terecht voor advies en informatie ten aanzien van klachten. Zij is bereikbaar via 0343 555 805, of 06 19289186.

 

 

Delen: