Kwaliteitsdocument De Brug 2019-2020

Vanaf 2017 is landelijk het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht. Hierin wordt beschreven wat u als cliënt of verwant mag verwachten van de zorg die geboden wordt bij De Brug. Het kwaliteitskader zoals deze is opgenomen in het wettelijk register van het Zorginstituut kunt u vinden op de website van Zorginstituut Nederland.

Ook in dit verslag laten wij u graag zien op welke wijze De Brug opvolging heeft gegeven aan dit kader.

 

 

 

Delen: