Betrokkenheid van bewoners van de locaties van De Brug, voor de thuiswonende cliënten en voor De Brug als geheel is ook formeel geregeld.

Zo heeft elke locatie een cliëntenraad, is er een cliëntenraad voor onze thuiswonende cliënten en is er overkoepelend (over alle locaties van De Brug) een centrale cliëntenraad.

De cliëntenraad en de centrale cliëntenraad bestaan bij voorkeur uit bewoners of familieleden en behartigen de gemeenschappelijke belangen van cliënten van De Brug. De raad denkt namens de cliënten mee over (beleids)zaken en geeft, gevraagd of ongevraagd,advies aan de directie. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad praat mee vanuit het gezichtspunt van cliënten. De rechten en plichten van dit formele medezeggenschapsorgaan zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen.

Wilt u meer informatie over onze cliëntenraden? Dat kunt u lezen in onze folder. (download)

Cliëntenraad Stichting De Opbouw

Enkele leden van onze centrale cliëntenraad van De Brug zitten ook in de centrale cliëntenraad van Stichting De Opbouw. Hier overleggen de cliëntenraden van alle werkmaatschappijen van De Opbouw met elkaar. De raad van bestuur van De Opbouw is gesprekspartner.

Denk met ons mee

De cliëntenraad hoort graag uw ervaringen, ideeën en suggesties over goede zorg en dienstverlening, zodat wij de algemene cliëntbelangen goed kunnen vertegenwoordigen.

Belangstelling voor de cliëntenraad

Regelmatig zijn er vacatures bij de cliëntenraden. Heeft u als cliënt of familielid belangstelling, meld u dan aan bij de voorzitter van de cliëntenraad van de locatie. De cliëntenraad bekijkt of de kandidaat voldoet aan het gevraagde profiel.

CTA CLIENTENRAAD INVOEGEN

Delen: