Iedereen die gebruik maakt van diensten van De Brug heeft invloed op de manier waarop dat gebeurt. Via de cliëntenraad heeft u directe inspraak en worden uw belangen behartigd. In de lokale cliëntenraden van onze woonlocaties (en die voor thuiswonende cliënten) hebben bewoners en/of hun familieleden zitting. Zij denken mee over de dagelijkse gang van zaken, over beleidszaken en geven gevraagd of ongevraagd advies. De rechten en plichten van dit formele medezeggenschapsorgaan zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen.

Belangstelling of vragen?

U bent als bewoner of naaste van harte welkom om in de cliëntenraad mee te werken aan goede zorg en welzijn.

Heeft u vragen of bent u inzetbaar voor dit mooie en invloedrijke werk? Meldt u zich aan via: clientenraad@iszdebrug.nl

 

Delen: