Hier vindt u alle jaarverslagen en bulletins van de centrale cliëntenraad en de cliëntenraden terug. 

Bulletin centrale cliëntenraad De Brug

Verslagen van de vergaderingen zijn openbaar en opvraagbaar. De raad maakt tweemaandelijks een e-bulletin dat u digitaal kunt ontvangen. Tijdens de jaarvergadering vertelt de raad waar ze mee bezig is en kunnen mensen vragen stellen.

 

 

Delen: