Iedereen doet er toe

Participatie is een andere term voor betrokkenheid. Wij vinden het belangrijk dat u, maar ook uw naasten, betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken binnen De Brug. Wij zijn er van overtuigd dat betrokkenheid bijdraagt aan de continue verbetering van onze zorg en dienstverlening en dat het uw tevredenheid vergroot. Immers, iedereen doet er toe!

Participatie binnen De Brug wordt op verschillende manieren vormgegeven.

Uw leven leiden zoals u gewend bent

Wanneer u bij ons komt wonen, vinden we het belangrijk dat u uw eigen leven kunt blijven leiden, zoals u dat gewend bent. Daarom kennen we graag uw levensverhaal en is deze in gesprekken met u leidend om uw wensen en behoeften goed in kaart te krijgen. Dan kunnen we onze zorg en dienstverlening nog beter afstemmen op wat u wilt.

Betrekken van uw naasten

We vinden betrokkenheid van familie en/of vrienden belangrijk. Zij zijn waardevol en dragen bij aan uw welzijn en welbevinden. Naast dat zij betrokken zijn bij de afstemming van onze zorg- en dienstverlening aan u, worden uw familie en vrienden ook actief betrokken bij verschillende activiteiten, zoals familiebijeenkomsten, gezellige uitjes of een wandeling. Maar ook is het fijn als uw familie of naasten u kunnen helpen bij bijvoorbeeld de maaltijd, het aanschaffen en verzorgen van kleding, administratieve klussen of het schoonmaken van bijvoorbeeld een (koel)kast. Tijdens de zorgplanbespreking is participatie een vast onderdeel en maken we daar graag afspraken over.

Delen: