Draagt u De Brug een warm hart toe en wilt u een eenmalige of periodieke schenking doen, dan zijn wij daar natuurlijk heel blij mee. Giften maken het mogelijk om zaken aan te schaffen waar we geen regulier budget voor ontvangen, dit zijn met name zaken op het gebied van wooncomfort, ontspanning en recreatie.

Om deze giften op de juiste plek terecht te laten komen en te reguleren zijn de Vrienden van Rehoboth, Vrienden van Sparrenheide en Vrienden van Nassau Odijckhof opgericht. Door lid te worden, bent u vriend van de betreffende locatie en kunt u als donateur jaarlijks een bijdrage leveren. Eenmalige bedragen zijn ook van harte welkom. U kunt ons steunen door een van de volgende formulieren ingevuld te retourneren.

  • Vrienden van Nassau Odijckhof
  • Vrienden van Rehoboth
  • Vrienden van Sparrenheide

Doel vrienden van ...

Het bestuur van Stichting Vrienden Van bestaat uit cliënten, (oud) -medewerkers en andere betrokkenen die begaan zijn met de locatie en het welzijn van de bewoners. Zij stellen zich ten doel om door middel van periodieke bijdragen van donateurs, giften en legaten de middelen bijeen te brengen om financieel te steunen bij het aanschaffen van zaken waar geen regulair budget voor is. U kunt hierbij denken aan: themadagen, uitstapjes, inrichting loggia , apparatuur, verjaardagscadeautjes voor bewoners.

Wilt u ons op een andere wijze dan een donatie ondersteunen, bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk? Kijk dan eens op de pagina voor vrijwilligers.

Delen: