In sommige gevallen kan het nodig zijn dat u gedurende een korte periode bij ons verblijft en zorg van ons ontvangt. Soms heeft dit een medische oorzaak of u moet bijvoorbeeld revalideren. Het kan ook voorkomen dat u bij ons verblijft ter ontlasting of vanwege vakantie van uw mantelzorger.

Kort verblijf met zorg

U kunt ook voor korte tijd bij ons verblijven of logeren. Bijvoorbeeld ter ontlasting van uw mantelzorger. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Dan heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het kan ook op eigen initiatief, zonder indicatie. In dat geval betaalt u de kosten zelf.

Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf (of ELV) is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. Daarbij is een voorwaarde dat opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg niet nodig is. Het verblijf moet echter medisch noodzakelijk zijn. U kunt direct vanuit de thuissituatie bij ons terecht, maar ook na een opname in het ziekenhuis of vanuit de geriatrische revalidatiezorg.

Tijdens het verblijf is het uitgangspunt om uw aandoening(en) en/of beperking(en) en de gevolgen hiervan te analyseren. Daarnaast werken we aan het opheffen of stabiliseren van de situatie, zodat terugkeer naar uw eigen woonsituatie mogelijk is. Als dat geen optie meer blijkt te zijn, stellen we vast welke zorg passend voor u is.

Voor een eerstelijnsverblijf heeft u een indicatie nodig:

  • Een indicatie krijgt u via het ziekenhuis of de huisarts (dit valt onder uw zorgverzekering);
  • Een indicatie krijgt u vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), met een indicatie voor logeren of ontlasting van de mantelzorger vanuit het CIZ.

 

Wanneer u bij ons verblijft

Wanneer u bij ons verblijft (kort verblijf met zorg en ELV), zorgen wij voor een ingerichte kamer voor u. Ook zorgen we voor uw linnengoed en de schoonmaak en dergelijke. Wanneer u bij ons verblijft, verzorgen wij ook uw eten en drinken. Daarnaast is er 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging.

 

Delen: