Verschillende gradaties

Er zijn drie gradaties te onderscheiden: ELV laag complex, ELV hoog complex en ELV palliatief.

ELV laag complex:

De verleende zorg is medisch noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen plegen te bieden, verpleging, verzorging en/of paramedische zorg, voor een enkelvoudige aandoening. Er wordt hulp geboden bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Daarnaast krijgt de patiënt hulp bij het binnenshuis verplaatsen, transfers en hulp bij ten minste wassen, kleden en toiletgang.

ELV hoog complex:

De verleende zorg is medisch noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen plegen te bieden, verpleging, verzorging en/of paramedische zorg. Het betreft intensieve zorg bij meerdere, elkaar beïnvloedende aandoeningen of beperkingen. Hiervoor is overname van zorg nodig bij het binnenshuis verplaatsen, transfers en bij ten minste wassen, kleden en toiletgang. Wegens cognitieve beperkingen (concentratie, oriëntatie, geheugen of denken) kan er sturing of toezicht nodig zijn.

ELV palliatieve zorg:

De verleende zorg is medisch noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen plegen te bieden, verpleging, verzorging en/of paramedische zorg. De zorg is nodig wegens een levensbedreigende ziekte of aandoening met een gemiddelde levensverwachting van minder dan drie maanden. Algemene dagelijkse levensverrichtingen worden grotendeels overgenomen, waarbij rekening wordt gehouden met het verloop van de terminale levensfase. Daarbij is door een arts beoordeeld dat het onverantwoord is dat de cliënt alleen thuis is, zonder toezicht.

Zorg bij ELV

De Brug zorgt er voor dat u bij een ELV altijd geneeskundige zorg en eerstelijns diagnostiek door de Specialist Ouderenzorg krijgt en paramedische zorg (fysio-, logopedie, ergotherapie, diëtetiek) die samenhangt met de indicatie.

Delen: