Hier staan alle veel gestelde vragen rondom het coronavirus en de maatregelen die De Brug neemt. De algemene veel gestelde vragen vindt u hier.

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw vraag ook stellen aan onze corona helpdesk. Dit kan per mail via corona@debrug.nl of telefonisch via 033 46 00 507. De corona helpdesk is alle dagen van de week bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Algemeen

De prioriteit ligt op het beschermen van de bewoners/cliënten en medewerkers. De bewoners en cliënten behoren tot de risicogroep. Onze medewerkers hebben we heel hard nodig om de dagelijkse zorg en ondersteuning aan bewoners en cliënten te kunnen blijven geven.

Door het nemen van verschillende maatregelen maken we de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk. Dit zijn onder andere:

 • Het “coronateam” overlegt dagelijks over maatregelen, denkt na over allerlei scenario’s en bereidt de medewerkers voor op vervolgstappen.
 • Aangescherpte hygiënemaatregelen worden door medewerkers strikt nageleefd.
 • Restaurants zijn gesloten.
 • Alle activiteiten waarbij externe partijen bij aanwezig zijn, zijn geannuleerd.

Dit zijn de aangescherpte maatregelen vanaf 23 maart:

 • Aanscherping maatregelen rondom activiteiten: Het aantal personen waarmee een activiteit kan worden uitgevoerd in een ruimte wordt teruggeschroefd naar maximaal 5 (inclusief begeleider en/of vrijwilliger). Daarbij blijft de grootte van de ruimte en de minimale afstand van 1,5 meter tussen personen nog altijd leidend!
 • Aanscherping maatregelen rondom bewoners die zelfstandig naar buiten gaan: Zij mogen alleen naar buiten op het eigen terrein van de locatie, niet afspreken met anderen buiten de locatie en geen bezoek aan winkels, e.d. We zullen hier extra aandacht aan besteden in de update naar 1e contactpersonen en bewoners.
 • Aanscherping maatregelen brengen of ophalen van zaken als was of persoonlijke spullen: Wanneer familie of bekenden zaken komen brengen of halen, mag dit alleen worden afgegeven of worden opgehaald via de hoofdingang van de locatie. Dit mag niet via eigen deuren of ramen van bewoners.

Op onze websitepagina over het coronavirus, vindt u een volledige overzicht.

Binnen De Brug is, samen met De Bilthuysen en Lyvore, een coronateam ingesteld. Het coronateam komt dagelijks bij elkaar, volgt de richtlijnen van het RIVM, GGD en de Actiz en neemt hierop besluiten voor alle drie de organisaties. Vanuit het coronateam is er een contactpersoon verbonden aan regionale overleggen zoals het ROAZ. Zo beschikt het coronateam altijd over actuele informatie. Ook draagt het coronateam zorg voor juiste informatie naar alle doelgroepen, zoals de medewerkers, vrijwilligers, bewoners en 1e contactpersonen.

In het coronateam zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, zoals de directie, facilitair, zorginhoudelijk, beleid en communicatie. 

Per activiteit wordt bekeken of deze wel of niet door kan gaan. Voor activiteiten die wel doorgaan geldt het volgende:

Ten aanzien van activiteiten binnen een locatie wordt de volgende afspraak gehanteerd: een groep mag tijdens een activiteit uit maximaal 5 personen bestaan, inclusief medewerkers en/of vaste vrijwilligers. Om het aantal personen (maar nooit meer dan 5) voor een activiteit te kunnen bepalen, is de ruimte het uitgangspunt: De ruimte moet zo zijn in te delen dat de aanwezige personen minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen blijven. In een huiskamer of loggia kunnen minder personen dan in bijvoorbeeld een restaurant. Bij voorkeur wordt een ruimte op dezelfde verdieping

Hygiëne

De kans op verspreiding verkleint door zo min mogelijk contact met andere mensen te hebben. Daarom attenderen we onze medewerkers en, daar waar het kan, de bewoners en cliënten op de noodzaak om hygiëneaspecten in acht te nemen, zoals:

 • veelvuldig en zorgvuldig handen wassen met zeep,
 • niezen/hoesten in de elleboogholte
 • éénmalig gebruik van papieren zakdoekjes en daarna handen wassen
 • Aanvullend geldt het dringende advies om géén handen te schudden, géén drie zoenen en knuffels te geven.

De landelijke richtlijn voor zorgmedewerkers van het RIVM geldt ook voor onze medewerkers.

Praktische zaken

Ja, dat kan zeker. Hierover kunt u afspraken maken met de zorgmedewerkers. U kunt dan persoonlijke spullen voor uw familielid bij de deur afgeven. Onze medewerkers zorgen ervoor dat deze spullen bij uw familielid terecht komen. Voorbeelden zijn toiletartikelen, boeken of puzzels of andere persoonlijke zaken. 

Ja, dat kan zeker. Bij de ingangen van de locaties kunnen wij de logistiek verzorgen van de schone was naar en de vuile was van de bewoners. De schone was kan bij de sluis- of voordeur worden afgegeven en wordt door medewerkers naar betreffende bewoner gebracht. Het is aan te raden de naam (en eventueel kamernummer) van degene voor wie de was is bestemd aan het pakketje te bevestigen. Als u vooraf bij het zorgteam kenbaar maakt dat u langskomt, kunt u ook afspraken maken over de vuile was.

De kapper of schoonheidsspecialist komen voorlopig niet. De pedicure komt alleen op medische indicatie.

Bezoek en contact

Vanaf donderdag 19 maart zijn in Nederland alle verpleeghuizen gesloten voor bezoek. Dit geldt ook voor de locaties van De Brug, De Bilthuysen en Lyvore. Dat betekent dat u niet op bezoek kunt komen bij uw familielid. Het is dus ook niet meer mogelijk om met uw familielid te gaan wandelen.

We hadden graag iets anders verteld, maar we zijn gebonden aan de landelijke richtlijnen. Dat is de beste manier om de kans op een piek van besmettingen met het virus te voorkomen. Dat doel houden we voor ogen. “We moeten volhouden en voorzichtigheid is beter dan spijt”, zoals premier Rutte ook liet weten.

Zolang we geen bezoek kunnen toelaten op onze locaties, moeten we doorgaan met alternatieve manieren om met elkaar in contact te blijven en verder nadenken over uitbreiding van deze mogelijkheden. Velen van u denken graag mee over allerlei alternatieven. De coronahelpdesk ontvangt wekelijks goede ideeën en creatieve suggesties om familie en cliënten in een bepaalde vorm elkaar te laten ontmoeten. Wij waarderen deze betrokkenheid. Mede met uw ideeën is een team gestart met het voorbereiden van bezoekmogelijkheden.

We zijn ons aan het voorbereiden om in de toekomst, onder bepaalde voorwaarden, weer bezoek te kunnen ontvangen. Wanneer dat moment zal zijn, kunnen we nu echt nog niet bepalen en hangt af van allerlei variabelen. Wel kunnen we u informeren dat het team dat zich hierover buigt, wordt gevormd door een beleidsadviseur, manager zorg, zorgmedewerkers, een specialist ouderengeneeskunde in afstemming met de Cliëntenraden.

Nu het niet mogelijk is elkaar te bezoeken, ontstaan binnen en buiten onze organisatie allerlei alternatieve manieren van contact. We hebben daarvoor een speciale pagina op onze website ingericht, die elke keer wordt bijgewerkt met nieuwe initiatieven: www.iszdebrug.nl/blijfincontact.

Via de mailadres blijfincontact@iszdebrug.nl kunt u ideeën en tips delen en aanbieden. Medewerkers verbinden vervolgens de welzijnswensen van cliënten met de ideeën en aanbiedingen die we ontvangen. Zo zorgen zij er voor dat we ‘binnen’ en ‘buiten’ met elkaar in verbinding brengen en ‘matches’ maken.

Een van deze verbindingen kunnen wij tot stand brengen door middel van beeldbellen of Facetimen. Wilt u graag contact met uw familielid door beeldbellen of Facetimen? Laat dit de zorgmedewerkers weten, dan kunnen er afspraken worden gemaakt.

Wij adviseren u uw familielid die bij ons woont niet mee naar huis te nemen. Wanneer u dit toch wilt, dan geldt de volgende afspraak:


De specialist ouderengeneeskunde van onze organisatie moet hier vooraf van op de hoogte worden gesteld en hiermee instemmen (dit wordt op schrift gesteld). De specialist ouderengeneeskunde dient ook in te stemmen wanneer uw familielid een eigen huisarts heeft. Wanneer u uw familielid mee neemt, kunt u hem of haar echter niet terug brengen naar de locatie zolang de maatregel ‘gesloten voor bezoek’ geldt.

Bewoners die in de allerlaatste (terminale) fase van hun leven verkeren, kunnen wel bezoek ontvangen. Dit is een uitzondering op de nu geldende bezoekregeling.

Als u familielid/naast zich in de allerlaatste fase van zijn of haar leven bevindt, heeft u de mogelijkheid om afscheid te nemen. Dit gaat altijd in overleg met de teamregisseur/teamcoach of manager zorg. De specialist ouderengeneeskunde bepaalt wanneer de terminale fase ingaat.

Een bewoner in de terminale fase zonder verdenking van besmetting met het coronavirus mag door maximaal twee dezelfde familieleden per dag worden bezocht.

Een bewoner in de terminale fase met een zware verdenking of een besmetting met het coronavirus mag door één dezelfde familielid per dag worden bezocht. Deze gebruikt de benodigde beschermingsmiddelen.

De Actiz (branchevereniging voor ouderenzorgorganisaties) geeft in haar aanvullende richtlijnen voor verpleeghuizen gesteld het advies om het aantal mensen in het verpleeghuis zo veel mogelijke te beperken om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te maken. De deuren van verpleeghuizen zijn gesloten voor iedereen die niet bijdraagt aan de basiszorg. Wij zien onze vrijwilligers als onbetaalde medewerkers die structureel praktische steun bieden. Zij hebben daarom tot op heden zelf de keuze om al dan niet te komen en een bijdrage te leveren aan de zorg en ondersteuning. Wanneer zij komen, zijn zij verplicht zich aan dezelfde maatregelen te houden als die worden gesteld voor medewerkers.

Wijkzorg

De zorg wordt zoveel mogelijk gecontinueerd. Dat geldt ook voor de huishoudelijke hulp.
De zorgmedewerkers krijgen echter wel regelmatig te maken met aanpassingen in bepaalde maatregelen. Door besmettingen met het coronavirus van cliënten of medewerkers kan het zijn dat zij met u in overleg gaan over de noodzakelijke zorg en hoe dit eventueel anders kan worden georganiseerd.

Ook stellen zij u de vraag hoe het met u gaat. Mocht u onverhoopt hoesten of niezen, dan zal de zorgmedewerker gebruik maken van een mondkapje. Voor de huishoudelijk medewerkers geldt dat zij eerst in overleg zullen gaan met hun teamleider. Het kan voorkomen dat zij vervolgens geïnstrueerd worden om de hulp uit te stellen. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met u.

 • Wij zorgen zoveel mogelijk voor een vast gezicht bij u thuis en zo min mogelijk verschillende medewerkers.
 • We wassen en desinfecteren onze handen veelvuldig.
 • Onze zorgmedewerkers hebben allemaal desinfectiemiddel bij zich om zowel voor als na hun bezoek aan u hun handen te desinfecteren.
 • Wij vragen ook aan zorgmedewerkers om hun sociale contacten zo veel mogelijk te beperken.
 • Heeft een zorgmedewerker koorts? Dan blijven hij of zij thuis.
 • Heeft een zorgmedewerker lichte klachten, zoals hoest of verkoudheid? Dan dragen we beschermende middelen om te voorkomen dat we u besmetten of blijven we thuis.
 • Ook is het nu mogelijk onze zorgmedewerkers te testen indien nodig.
 • De (zorg)medewerker zal indien mogelijk wel 1,5 meter afstand houden.
 • Bij de persoonlijke zorg worden beschermende middelen alleen gebruikt bij hoesten, verkoudheid en/of koorts van de cliënt.

Om klachten te voorkomen wijzen we u op het naleven van de algemene maatregelen van het RIVM:

 • Blijf zo veel mogelijk thuis. Ga niet naar buiten als u verkoudheidsklachten heeft.
 • Ook vragen wij u geen drukbezochte parken of winkels te bezoeken en bezoek geen sociale evenementen waar veel mensen samen komen. Plan uw boodschappen zo dat u zo min mogelijk de straat op hoeft.
 • Houd uw sociale contacten zo beperkt mogelijk. En als men thuis bij u iets komt afleveren, houdt u zich dan aan de afspraken van minimaal 1,5 meter afstand en nodig maximaal twee dezelfde personen bij u thuis uit.
 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen, buiten uw eigen gezinsleden.
 • Hoest/nies in de elleboogholte.
 • Gebruik papieren zakdoekjes éénmalig en was daarna uw handen.
 • Schud geen handen
 • Was uw handen veelvuldig en zorgvuldig met zeep. Het virus overleeft niet op handen die goed met water en zeep (20 seconden) worden gewassen.
 • Ga niet naar buiten als u of uw huisgenoot griepverschijnselen of koorts heeft

Daarnaast:

 • Zorg ervoor dat u geen bezoek heeft als de zorgmedewerker komt.
 • We vragen u (liefst vloeibaar) handzeep en keuken papier klaar te zetten, zodat de zorgmedewerker zijn/haar handen kan wassen als dat nodig is.
 • Als de kamer wordt schoongemaakt, vragen we u 1,5 meter afstand te bewaren en indien mogelijk, in een andere kamer te gaan zitten.

Op het moment dat u klachten krijgt, zoals hoesten, benauwdheid of koorts, vragen wij u telefonisch uw huisarts in te schakelen, zodat de juiste maatregelen worden getroffen. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierbij ondersteunen. Wij gaan ervan uit dat u de zorgmedewerkers goed informeert over uw klachten en die van eventuele huisgenoten.

Mocht het zo zijn dat bij u een verdenking van of een besmetting met het coronavirus is, willen wij u erop wijzen dat u dit dient te melden bij de zorg of wijkverpleegkundige. Om klachten te voorkomen wijzen we u op het naleven van de algemene maatregelen, zoals regelmatig uw handen wassen, geen handen schudden en 1,5 meter afstand bewaren.

Indien u onverhoopt toch ziek wordt en besmet blijkt te zijn met het coronavirus, zal in overleg met de huisarts en de wijkverpleegkundige worden bepaald of u verder thuis zorg kunt ontvangen of dat u overgeplaatst dient te worden naar het ziekenhuis of naar een speciale cohortafdeling. Hier staan speciaal getrainde teams zorgmedewerkers en artsen 24 uur per dag voor u klaar. Indien het nodig mocht zijn dat u overgeplaatst wordt, gaat dit in overleg met het Zorg Coördinatie Punt (ZCP). De medewerkers van het ZCP zoeken dan voor u een geschikte plek om te worden behandeld en verzorgd.

Opname

We hanteren geen opnamestop. We bieden noodzakelijke zorg en daarbij is het van groot belang dat we cliënten blijven opnemen die echt niet langer thuis kunnen blijven wonen en deze zorg nodig hebben. Andere zorgorganisaties in de regio hanteren evenmin een opnamestop.

Nieuwe bewoners kunnen wel worden opgenomen met aangepaste regels:

 • Er wordt geen rondleiding gegeven,
 • Maximaal één persoon begeleidt de bewoner met inhuizen. Uiteraard wordt in overleg met het zorgteam het moment van inhuizen bepaald. Dit familielid wordt altijd ondersteund door medewerkers van de technische Dienst (TD). Het zorgteam schakelt de TD in. Medewerkers van de TD openen de deuren voor de verhuizing. U wordt vooraf geïnformeerd over de op dat moment geldende maatregelen.
 • Na het inhuizen is helaas geen bezoek toegestaan zolang deze maatregel van kracht is.

 

Besmetting coronavirus

Er is een besmetting met het coronavirus geconstateerd op een van de locaties van De Bilthuysen/Lyvore/De Brug*. Dit heeft de GGD bevestigd. Alle personen met wie deze bewoner onlangs in contact is geweest, worden in kaart gebracht. Hun gezondheid wordt de komende periode nauwlettend in de gaten gehouden.

Als er sprake is van een besmetting is op de locatie van uw familielid/naaste, informeren wij de 1e contactpersonen hierover z.s.m. per e-mail en per brief. Zolang u geen brief ontvangt, is er geen sprake van een besmetting op de afdeling van uw geliefde of naaste.

* Lyvore, De Bilthuysen en De Brug, drie werkmaatschappijen binnen Stichting De Opbouw, werken gezamenlijk aan de vorming van één ouderenzorgorganisatie in de regio Utrecht. Sinds 1 januari 2020 werken de ondersteunende diensten van de organisaties nauw met elkaar samen en formuleren gezamenlijk maatregelen in het kader van het coronavirus. Meer over deze samenwerking leest u in dit nieuwsbericht.

 

Als er sprake is van een besmetting, wordt de betreffende bewoner vanaf de aanvraag van de test volgens protocol (barrière verpleging) verzorgd. Als de cliënt positief is getest (bevestigd door de GGD) kan de bewoner ook worden verplaatst naar de cohortafdeling in De Biltse Hof.

Deze afdeling is bedoeld om bewoners van onze woonzorg- en verpleeghuislocaties op te vangen. Ook biedt de afdeling plaats aan cliënten die thuiszorg ontvangen en besmet zijn met het coronavirus en niet meer thuis kunnen blijven, maar ook niet in aanmerking komen voor opname in een ziekenhuis. De specialist ouderengeneeskunde is degene die beoordeelt of iemand in aanmerking komt om naar deze afdeling te worden verplaatst. Overplaatsing of opname wordt vervolgens voorbereid met de betreffende afdeling.

Als er sprake is van een besmetting is op de locatie van uw familielid/naaste, informeren wij de 1e contactpersonen hierover z.s.m. per e-mail en per brief. Zolang u geen brief ontvangt, is er geen sprake van een besmetting op de afdeling van uw geliefde of naaste.