Vanaf donderdag 19 maart zijn in Nederland alle verpleeghuizen gesloten voor bezoek. Sinds zondag 15 maart jl. geldt dit ook voor de locaties van De Bilthuysen. Dat betekent dat u niet op bezoek kunt komen bij uw familielid. Het is dus ook niet meer mogelijk om met uw familielid te gaan wandelen.

Er worden alternatieven bekeken om er voor te zorgen dat bewoners wel naar buiten kunnen. Sommige locaties hebben binnentuinen, bij andere locaties gaan we dat anders oplossen. Bewoners die zelfstandig naar buiten kunnen mogen dit blijven doen.

Wij realiseren ons dat deze maatregelen ontzettend vervelend zijn en dat u daardoor uw familielid langere tijd moet missen en andersom. Maar de ontwikkelingen in ons land en wereldwijd met betrekking tot het coronavirus, dwingen ons tot deze maatregelen. De bewoners van onze locaties behoren tot de hoogste risicogroep. We doen er alles aan het risico op besmetting zo klein te mogelijk houden en vragen uw begrip voor de genomen maatregelen. Uiteraard zullen wij, zodra het kan, deze maatregel opheffen. 

Nu het niet mogelijk is elkaar te bezoeken, ontstaan binnen en buiten onze organisatie allerlei alternatieve manieren van contact. We hebben daarvoor een speciale pagina op onze website ingericht, die elke keer wordt bijgewerkt met nieuwe initiatieven: www.iszdebrug.nl/blijfincontact.

Via de mailadres blijfincontact@iszdebrug.nl kunt u ideeën en tips delen en aanbieden. Medewerkers verbinden vervolgens de welzijnswensen van cliënten met de ideeën en aanbiedingen die we ontvangen. Zo zorgen zij er voor dat we ‘binnen’ en ‘buiten’ met elkaar in verbinding brengen en ‘matches’ maken.

Een van deze verbindingen kunnen wij tot stand brengen door middel van beeldbellen of Facetimen. Wilt u graag contact met uw familielid door beeldbellen of Facetimen? Laat dit de zorgmedewerkers weten, dan kunnen er afspraken worden gemaakt.

Wij adviseren u uw familielid die bij ons woont niet mee naar huis te nemen. Wanneer u dit toch wilt, dan geldt de volgende afspraak:


De specialist ouderengeneeskunde van onze organisatie moet hier vooraf van op de hoogte worden gesteld en hiermee instemmen (dit wordt op schrift gesteld). De specialist ouderengeneeskunde dient ook in te stemmen wanneer uw familielid een eigen huisarts heeft. Wanneer u uw familielid mee neemt, kunt u hem of haar echter niet terug brengen naar de locatie zolang de maatregel ‘gesloten voor bezoek’ geldt.

Bewoners die in de allerlaatste (terminale) fase van hun leven verkeren, kunnen wel bezoek ontvangen. Dit is een uitzondering op de nu geldende bezoekregeling.

Als u familielid/naast zich in de allerlaatste fase van zijn of haar leven bevindt, heeft u de mogelijkheid om afscheid te nemen. Dit gaat altijd in overleg met de teamregisseur/teamcoach of manager zorg. De specialist ouderengeneeskunde bepaalt wanneer de terminale fase ingaat.

Een bewoner in de terminale fase zonder verdenking van besmetting met het coronavirus mag door maximaal twee dezelfde familieleden per dag worden bezocht.

Een bewoner in de terminale fase met een zware verdenking of een besmetting met het coronavirus mag door één dezelfde familielid per dag worden bezocht. Deze gebruikt de benodigde beschermingsmiddelen.

De Actiz (branchevereniging voor ouderenzorgorganisaties) geeft in haar aanvullende richtlijnen voor verpleeghuizen gesteld het advies om het aantal mensen in het verpleeghuis zo veel mogelijke te beperken om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te maken. De deuren van verpleeghuizen zijn gesloten voor iedereen die niet bijdraagt aan de basiszorg. Wij zien onze vrijwilligers als onbetaalde medewerkers die structureel praktische steun bieden. Zij hebben daarom tot op heden zelf de keuze om al dan niet te komen en een bijdrage te leveren aan de zorg en ondersteuning. Wanneer zij komen, zijn zij verplicht zich aan dezelfde maatregelen te houden als die worden gesteld voor medewerkers.