De prioriteit ligt op het beschermen van de bewoners/cliënten en medewerkers. De bewoners en cliënten behoren tot de risicogroep. Onze medewerkers hebben we heel hard nodig om de dagelijkse zorg en ondersteuning aan bewoners en cliënten te kunnen blijven geven.

Door het nemen van verschillende maatregelen maken we de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk. Dit zijn onder andere:

  • Het “coronateam” overlegt dagelijks over maatregelen, denkt na over allerlei scenario’s en bereidt de medewerkers voor op vervolgstappen.
  • Aangescherpte hygiënemaatregelen worden door medewerkers strikt nageleefd.
  • Restaurants zijn gesloten.
  • Alle activiteiten waarbij externe partijen bij aanwezig zijn, zijn geannuleerd.

Dit zijn de aangescherpte maatregelen vanaf 23 maart:

  • Aanscherping maatregelen rondom activiteiten: Het aantal personen waarmee een activiteit kan worden uitgevoerd in een ruimte wordt teruggeschroefd naar maximaal 5 (inclusief begeleider en/of vrijwilliger). Daarbij blijft de grootte van de ruimte en de minimale afstand van 1,5 meter tussen personen nog altijd leidend!
  • Aanscherping maatregelen rondom bewoners die zelfstandig naar buiten gaan: Zij mogen alleen naar buiten op het eigen terrein van de locatie, niet afspreken met anderen buiten de locatie en geen bezoek aan winkels, e.d. We zullen hier extra aandacht aan besteden in de update naar 1e contactpersonen en bewoners.
  • Aanscherping maatregelen brengen of ophalen van zaken als was of persoonlijke spullen: Wanneer familie of bekenden zaken komen brengen of halen, mag dit alleen worden afgegeven of worden opgehaald via de hoofdingang van de locatie. Dit mag niet via eigen deuren of ramen van bewoners.

Op onze websitepagina over het coronavirus, vindt u een volledige overzicht.