Als er sprake is van een besmetting, wordt de betreffende bewoner vanaf de aanvraag van de test volgens protocol (barrière verpleging) verzorgd. Als de cliënt positief is getest (bevestigd door de GGD) kan de bewoner ook worden verplaatst naar de cohortafdeling in De Biltse Hof.

Deze afdeling is bedoeld om bewoners van onze woonzorg- en verpleeghuislocaties op te vangen. Ook biedt de afdeling plaats aan cliënten die thuiszorg ontvangen en besmet zijn met het coronavirus en niet meer thuis kunnen blijven, maar ook niet in aanmerking komen voor opname in een ziekenhuis. De specialist ouderengeneeskunde is degene die beoordeelt of iemand in aanmerking komt om naar deze afdeling te worden verplaatst. Overplaatsing of opname wordt vervolgens voorbereid met de betreffende afdeling.

Als er sprake is van een besmetting is op de locatie van uw familielid/naaste, informeren wij de 1e contactpersonen hierover z.s.m. per e-mail en per brief. Zolang u geen brief ontvangt, is er geen sprake van een besmetting op de afdeling van uw geliefde of naaste.