Op het moment dat u klachten krijgt, zoals hoesten, benauwdheid of koorts, vragen wij u telefonisch uw huisarts in te schakelen, zodat de juiste maatregelen worden getroffen. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierbij ondersteunen. Wij gaan ervan uit dat u de zorgmedewerkers goed informeert over uw klachten en die van eventuele huisgenoten.

Mocht het zo zijn dat bij u een verdenking van of een besmetting met het coronavirus is, willen wij u erop wijzen dat u dit dient te melden bij de zorg of wijkverpleegkundige. Om klachten te voorkomen wijzen we u op het naleven van de algemene maatregelen, zoals regelmatig uw handen wassen, geen handen schudden en 1,5 meter afstand bewaren.

Indien u onverhoopt toch ziek wordt en besmet blijkt te zijn met het coronavirus, zal in overleg met de huisarts en de wijkverpleegkundige worden bepaald of u verder thuis zorg kunt ontvangen of dat u overgeplaatst dient te worden naar het ziekenhuis of naar een speciale cohortafdeling. Hier staan speciaal getrainde teams zorgmedewerkers en artsen 24 uur per dag voor u klaar. Indien het nodig mocht zijn dat u overgeplaatst wordt, gaat dit in overleg met het Zorg Coördinatie Punt (ZCP). De medewerkers van het ZCP zoeken dan voor u een geschikte plek om te worden behandeld en verzorgd.