Wanneer iemand die langdurige zorg nodig heeft, is een zorgindicatie aanvragen van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig.