Als het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals onder andere wassen, aankleden, naar het toilet gaan niet goed meer lukt, kunt u bij ons als ergotherapeuten terecht. Samen met u, uw naasten en de zorgverleners bekijken we welke doelen u zou willen bereiken binnen de mogelijkheden die u heeft.

Dit kunnen doelen zijn die bij revalidatie gericht zijn op terugkeer naar huis of gericht zijn op het leven binnen onze verschillende woonvormen. We doen onderzoek, geven adviezen en daar waar nodig begeleiding en training om er voor te zorgen dat deze doelen worden behaald en u de dagelijkse activiteiten weer zo veel mogelijk kunt uitvoeren zoals u dat wilt, al dan niet met de inzet van hulpmiddelen.

Wij adviseren daarbij de betrokken hulpverleners en analyseren welke vragen voor u precies van belang zijn. Dit kunnen vragen zijn vanuit uzelf, maar ook vragen vanuit de omgeving. Ook kunnen er hulpmiddelen worden ingezet.
Naast onderzoek en advies, geven wij ook begeleiding en training. De ergotherapie richt zich daarbij zowel op de u, als op uw zorgverleners.

Delen: