Wanneer u bij ons komt wonen hebben wij als doel dat u zich in meerdere opzichten bij ons thuis voelt. Daarom hechten wij ook groot belang aan uw geestelijk welbevinden. Zingeving maakt hier een natuurlijk onderdeel van uit. Wij bieden ruimte aan iedere geloofsovertuiging.

Geestelijke verzorging in huis

 

Persoonlijk contact op locatie

Op alle locaties van De Brug is een geestelijk verzorger actief. Kort na uw verhuizing zal deze medewerker bij u langskomen voor een kennismakingsbezoek. Tijdens uw verblijf kunt u de geestelijk verzorger ook altijd benaderen wanneer u op het gebied van zingeving een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek wenst.

Wij vinden het belangrijk dat de relatie met uw kerkelijke thuisgemeente of -parochie of andere levensbeschouwelijke instelling in stand blijft. We raden u daarom aan hen op de hoogte te brengen van uw nieuwe adres bij ons, zodat zij met u in contact kunnen blijven.

Lokale pastorale vrijwilligers vanuit de Protestantse Gemeente Driebergen en de R.K. parochie St. Petrus’ Banden komen graag bij u langs als u dat op prijs stelt. Na een kennismakingsbezoek groeit daaruit veelal een warm en betekenisvol contact.

Activiteiten voor zingeving en ontmoeting

Op diverse locaties kunt u deelnemen aan een gesprekskring. Hoe kijkt u op uw leven terug? Wat doet het met u dat u hulpbehoevender wordt? Wat doet ouder worden met u? Wat voor steun hebt u aan uw geloof of levensovertuiging? Over dit soort vragen kunt u met andere bewoners en geestelijk verzorger van gedachten wisselen in open en informele setting. Ook bent u van harte welkom op diverse ongedwongen zangactiviteiten.

  • Op locatie Sparrenheide, afdeling Meerzorg is er de gesprekskring De MeerKring
  • Op locatie Beukenstein zijn er twee gesprekskringen: Geloof, hoop & liefde en Houvast 
  • Op Sparrenheide is er Zingend Geloven. We genieten tijdens deze sfeervolle bijeenkomst van het samen zingen van bekende christelijke liederen
  • Het gezellige huiskoor van Sparrenheide “De Zilversparren” is altijd op zoek naar deelnemers; komt u gerust langs om te kijken of dit iets voor u is.
  • Op locatie Rehoboth is er iedere woensdagochtend kringgesprek, afgewisseld met zang en muziek. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor individuele gesprekken.
  • In Het Woonoord wordt maandelijks op donderdagmiddag een groepsactiviteit georganiseerd i.s.m. welzijn. De geestelijk verzorger is hier iedere donderdag beschikbaar voor gesprekken.

Wij houden u op de hoogte over de tijden en plaatsen van deze activiteiten via de mededelingenborden en onze infobulletins die u op onze locaties kunt vinden.

Kerkdiensten en vieringen

  • Iedere zondagmorgen kunt u in Sparrenheide en in Beukenstein een kerkdienst bijwonen. In Sparrenheide is dat een voor iedereen toegankelijke protestantse viering. In Beukenstein zal op de zondagen in de even weken een protestantse voorganger voorgaan en op de zondagen in de oneven weken een rooms-katholieke pastor. Alle vieringen beginnen om 10.30 uur. Naasten van bewoners zijn van harte uitgenodigd om deze diensten bij te wonen. De protestantse kerkdiensten vallen onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Driebergen.
  • Op locatie Rehoboth komen bewoners iedere eerste dinsdag van de maand om 10.30 uur samen in de Salon voor een maandelijkse kerkelijke viering: de Maandopening. Daarnaast zijn er avondmaalsvieringen. Beide vieringen worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente Driebergen.
  • In Het Woonoord wordt bij voldoende belangstelling (vanaf 5 deelnemers) tweewekelijks een kerkdienst gehouden op zondagmorgen om 10.30 uur.

Afscheid nemen

In de laatste levensfase bieden wij alle ruimte voor een goede afstemming tussen u, uw naasten, onze medewerkers, uw kerkelijke thuisgemeente en de geestelijk verzorger. Deze laatstgenoemde kan u ondersteunen in het zoeken naar geestelijke begeleiding rondom het sterven. Voor uitvaartbegeleiding kan de geestelijk verzorger u in contact brengen met deskundigen, die u (bijvoorbeeld vanuit de Protestantse Gemeente Driebergen) kunnen assisteren bij het vormgeven aan de uitvaartdienst.

Delen: