Wanneer u bij ons komt wonen, vinden we het belangrijk dat u zich thuis voelt bij ons. Daarom hechten wij ook groot belang aan uw geestelijk welbevinden. Zingeving maakt hier een natuurlijk onderdeel van uit. Iedere levensovertuiging wordt bij ons gerespecteerd. U kunt met uw levensvragen terecht bij onze geestelijke verzorgers.

Geestelijke verzorging in huis

 

Persoonlijk contact op locatie

Op alle locaties van De Brug is een geestelijk verzorger actief. Kort na uw verhuizing zal deze medewerker bij u langskomen voor een kennismakingsbezoek. U kunt de geestelijk verzorger ook altijd zelf benaderen wanneer u op het gebied van zingeving en geloofsbeleving een persoonlijk gesprek wenst. Levensvragen rondom bijv. verlieservaringen, levensinvulling en de laatste levensfase kunt u daarin vertrouwelijk bespreken. Heeft u behoefte aan gebed, dan kunt u dat aangeven.

Indien gewenst kunt u een geestelijk verzorger van uw eigen levensbeschouwelijke signatuur spreken. Wij vinden het daarom ook belangrijk dat de relatie met uw kerkelijke gemeente of andere levensbeschouwelijke instelling in stand blijft. Als u hen op de hoogte brengt van uw nieuwe adres bij ons, kan uw eigen dominee, pastoraal medewerker, of andere geestelijke u blijven bezoeken.

Bijeenkomsten voor zingeving en ontmoeting

U kunt deelnemen aan een gesprekskring waarin u in een informele sfeer met de geestelijk verzorger en andere bewoners van gedachten kunt wisselen over zingevingsvragen als: hoe kijkt u op uw leven terug? Wat doet het met u wanneer u steeds afhankelijker wordt? Wat voor steun heeft u aan uw levensovertuiging? Ook bent u van harte welkom bij Zingend Geloven, een ongedwongen en inspirerende zangactiviteit.

Kerkdiensten 

• Iedere zondagmorgen kunt u in Sparrenheide om 10.30 uur een protestantse kerkdienst bijwonen. In Beukenstein worden de vieringen geleid door zowel protestantse als rooms-katholieke voorgangers. Uw naasten zijn van harte uitgenodigd deze kerkdiensten bij te wonen. De protestantse kerkdienst valt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Driebergen.
• Op locatie Rehoboth komen bewoners iedere eerste dinsdag van de maand om 10.30 uur samen in de Salon voor een maandelijkse kerkelijke viering: de Maandopening. Daarnaast zijn er avondmaalsvieringen georganiseerd door de Protestantse Gemeente Driebergen.
• In Het Woonoord wordt bij voldoende belangstelling (vanaf 5 deelnemers) tweewekelijks een kerkdienst gehouden op zondagmorgen om 10.30 uur.
Wij houden u op de hoogte van deze bijeenkomsten via ons activiteitenprogramma en de mededelingenborden op de afdelingen.

Afscheid nemen

In de laatste levensfase kan de geestelijk verzorger u ondersteuning bieden door persoonlijk contact. Ambtelijke handelingen, zoals ziekenzalving, (eventueel door een kerkelijk functionaris) en gebed kunnen daarbij voor u belangrijk zijn. Hierbij streven wij naar een goede afstemming met u en uw naasten.

 

Delen: