De laatste levensfase breng je het liefst door omringd door naasten, in een huiselijke omgeving en met zo min mogelijk pijn. Inwoners van Driebergen die ongeneeslijk ziek zijn, kunnen hiervoor terecht in een prachtige kamer op Sparrenheide, voorzien van faciliteiten. 

De Brug verleent hier palliatief terminale zorg. Dit betekent dat wij de gast, samen met de naasten, alle zorg en aandacht geven die nodig is. Het welbevinden staat hierbij bovenaan. 

Uitgangspunten

  • De wensen van de gast vormen de leidraad
  • Aandacht voor geestelijk welbevinden en zingevingsvragen
  • Emotionele en persoonlijke zorg voor de gast en zijn naasten
  • 24 uur per dag, 7 dagen in de week is er een verpleegkundige
  • Goede medische voorlichting over o.a. pijnbestrijding en behandeling
  • Interdisciplinaire zorg: professionals werken met elkaar samen
  • Lijden zo veel mogelijk voorkomen en verlichten

De palliatieve zorgkamer

Deze bevindt zich op de begane grond op locatie Sparrenheide in Driebergen. Met uitzicht op een mooie omgeving en gebruik van de tuin. De kamer beschikt over een huiskamer, keukentje, slaapkamer en eigen sanitair. Naasten kunnen rusten op de logeerkamer, maar dat kan ook op de kamer zelf. De inrichting is sfeervol; een gast en zijn naasten kunnen er indien gewenst een persoonlijke sfeer aan toevoegen. Zodat er zo veel mogelijk een thuissituatie ontstaat. 

Delen:

Veelgestelde vragen

Wanneer iemand die langdurige zorg nodig heeft, is een zorgindicatie aanvragen van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig.