Wanneer u bij ons woont, revalideert of deel neemt aan een van onze ontmoetingscentra kunt u voor onderzoek, advies, begeleiding en behandeling terecht bij ons advies- en behandelcentrum SilverRade.

Nauwe samenwerking

Vanuit SilverRade werken meer dan honderd behandelaren van verschillende disciplines nauw met elkaar samen op de woonzorglocaties van De Brug, De Bilthuysen en Lyvore. Door deze samenwerking is er veel uitwisseling van kennis en ervaring. Dat draagt bij aan de kwaliteit van onze behandelingen. Ook is er een nauwe samenwerking met de zorgverleners in multidisciplinaire teams rondom u of uw naaste als cliënt.


Behandelaren zijn gespecialiseerd

Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in het behandelen van aandoeningen die zich vooral voordoen bij ouderen met meerdere en complexe gezondheidsvraagstukken. Er is veel kennis en ervaring met ziektebeelden als dementie, ziekte van Parkinson, CVA, COPD, oncologie en diverse orthopedische aandoeningen. Ook bij psychische problematiek of problemen op het emotionele of sociale vlak bieden onze behandelaren ondersteuning. Daarnaast hebben de meeste behandeldisciplines zich binnen hun vakgebied verder gespecialiseerd in bepaalde onderzoek en/of behandelmethodieken voor juist deze groepen cliënten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met ons medisch secretariaat op de betreffende locatie.

Het gaat om de volgende behandelaren:

 

Delen: