In Ontmoetingscentrum De Vijver staan gastvrijheid, vriendelijkheid en gezelligheid centraal. Dat doen wij door een ondersteuningsprogramma aan te bieden voor oudere mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers.

De plek waar uw welbevinden voorop staat

Een vast team van medewerkers en vrijwilligers zorgt voor een duidelijke structuur tijdens de dag. Zij begeleiden bij activiteiten zoals tafelgesprekken, het doornemen van de krant, koken en bakken, creatieve workshops en het geheugencafé. Ook beweging maakt een belangrijk onderdeel uit van het programma en er worden regelmatig uitstapjes georganiseerd. We hebben een breed aanbod van zowel individuele als groepsactiviteiten, die passen bij wat u kan en waar u plezier aan beleeft.

Voor wie?

Ontmoetingscentrum De Vijver biedt een gevarieerd activiteitenaanbod voor mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers, waardoor bezoekers een zinvolle besteding van de dag ervaren die past bij eigen interesses en talenten. Daarbij bieden wij mantelzorgers zowel individuele ondersteuning als een mantelzorgprogramma waarin ook ruimte is voor groepsgesprekken en lezingen. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook ervaringen uitgewisseld.

Ook voor mensen met Parkinson, niet aangeboren hersenletsel en CVA

Het Ontmoetingscentrum biedt elke maandag een gespecialiseerd ondersteuningsprogramma aan voor mensen met Parkinson, niet aangeboren hersenletsel en CVA. Op die manier kan een bredere doelgroep deelnemen aan verschillende activiteiten. Uiteraard zijn ook hier de mantelzorgers van harte welkom en wordt voor hen een apart programma georganiseerd.

Het team laat zich indien nodig bijstaan door behandelaren zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Er zijn daarnaast extra voorzieningen getroffen voor onder andere bewegingstherapie en oefenmaterialen. Uiteraard wordt alles afgestemd met de bezoekers en/of de mantelzorgers.

Persoonlijke begeleiding

We werken met een vast team van ervaren, betrokken en enthousiaste medewerkers. U en uw mantelzorger hebben beiden dezelfde contactpersoon. Ook staan wij direct in contact met deskundigen zoals psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, specialist ouderengeneeskunde en de casemanagers dementie.

Wat zijn de kosten?

Uw gemeente vergoedt de kosten van dagbesteding in het Ontmoetingscentrum. Er is een beschikking nodig van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). U betaalt altijd een eigen bijdrage. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, berekent u via het CAK (www.hetcak.nl of 0800 1925). Financiering vanuit de Wet langdurige zorg, een persoonsgebonden budget (pgb) of particulier is ook mogelijk.

Vervoer

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om zelfstandig naar het Ontmoetingscentrum te komen, dan kan er vervoer geregeld worden.

Openingstijden

Het Ontmoetingscentrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

De Brug Driebergen OC De Vijver Talentclub
Talentclub

U kunt op basis van uw talenten, wensen en vaardigheden vrijwilligerswerk doen bij de Talentclub.

De Brug Driebergen Gouden Diners
Gouden diners

Vindt u het gezellig om met andere mensen te koken en samen te eten? Komt dan naar onze Gouden diners.

De Brug Driebergen Ontmoetingskoor De Vijver
Ontmoetingskoor De Vijver

Elke woensdagmiddag kunt u meezingen in een koor onder leiding van een muziektherapeut.