“Ik raad deze baan aan collega’s aan omdat je als arts veel verantwoordelijkheid draagt, veel vrijheid krijgt om je eigen plan te trekken en eigen verbeteringen in te voeren. Er hangt een ontspannen sfeer in het verpleeghuis en de werktijden zijn, vergeleken met een baan in het ziekenhuis, beter te combineren met bijvoorbeeld een gezin.”

Ik ben in gesprek met Joost van Heukelom, ANIOS ouderengeneeskunde bij SilverRade en werkzaam op de woonzorglocaties van De Brug, De Bilthuysen en Lyvore. Joost vertelt enthousiast over zijn baan. Hij gaat weg omdat hij graag in opleiding wil tot huisarts, maar draagt het vak van specialist ouderengeneeskunde een warm hart toe.

Joost: “Ik heb als ANIOS ouderengeneeskunde gewerkt voor de locatie Bilthuysen. Dit houdt in dat ik, onder supervisie van een specialist ouderengeneeskunde, verantwoordelijk was voor de dagelijkse zorg van de verpleeghuisbewoners in verschillende huizen. Hierbij functioneerde ik als huisarts voor de bewoners, aangevuld met de specifieke uitdagingen die de ouderengeneeskunde met zich meebrengt. Als arts was ik betrokken bij zowel de somatische problemen als ook de psychogeriatrische zorg bijvoorbeeld bij dementie.

Ik vind het leuk om in een multidisciplinair team samen te werken om de complexe zorg te leveren die in de oudergeneeskunde nodig is. Zo werken we bijvoorbeeld nauw samen met de psychologen om de gedragsproblemen die bij dementie komen kijken te hanteren. Daarnaast zijn de lijnen kort met andere disciplines zoals de ergo- en fysiotherapeut.

Als arts in het verpleeghuis ben je een grote verbindende factor. In het ziekenhuis ben je als arts een van de velen, en draait de afdeling ook zonder jou goed door. Als arts in het verpleeghuis gaat je werk verder dan puur het medische inhoudelijke. Je stuurt de zorg aan, leert ze waar nodig iets bij en onderhoudt het contact met alle andere zorgverleners. Je bent eindverantwoordelijk voor de zorg rondom de bewoner. Als er beslissingen genomen moet worden, kijkt iedereen naar de arts om deze te maken. Behalve als arts functioneer je soms ook als manager, verpleegkundige of coach.

Het is uitdagend om binnen het verpleeghuis met beperkte middelen en mogelijkheden toch goede zorg te verlenen. Je bent meer toegewezen op je klinische blik en houdt vooral ook rekening met wat mensen niet meer willen.

Het team waar je mee werkt is heel divers. Er is een breed spectrum in het opleidingsniveau. Van helpenden tot verpleegkundigen, je komt ze allemaal tegen en werkt met iedereen samen. Daarnaast staan de psychologen, ergo- en fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers en diëtisten dichtbij. Met z’n allen werken we eraan de zorg voor de bewoners zo goed mogelijk te organiseren.

Als ANIOS ouderengeneeskunde moet je vooral goed kunnen samenwerken, kunnen verbinden. Het team is divers, en het opleidingsniveau verschilt enorm onderling. Je moet in staat zijn iedereen zo aan te sturen dat de zorg voor de bewoner op niveau blijft. Daarnaast moet je zelfstandig kunnen werken, er is minder supervisie op de werkvloer en er wordt van je verwacht dat je knopen kunt doorhakken. Je moet kunnen werken zonder alle mogelijkheden van het ziekenhuis, meer kunnen vertrouwen op je klinische blik en kunnen accepteren dat er onzekerheden en onduidelijkheden zijn waar je misschien nooit uitkomen. Niet alle bewoners zijn nog in staat adequate antwoorden te geven, toch moet je hun klacht kunnen behandelen. Daarnaast moet je communicatief erg sterk zijn, zowel naar de bewoners toe als naar hun familie. Het is belangrijk je werk niet mee naar huis te nemen, overlijdens komen hier regelmatig voor en daar moet je tegen kunnen. Ook het sterven kan iets moois zijn. “

Enthousiast geworden na het lezen van het verhaal van Joost? Bekijk dan de vacature van Specialist Ouderengeneeskunde of neem contact op met Erwin van der Leeden, manager Silverrade op 06-83260419 of via email: e.vd.leeden@silverrade.nl.

 

Delen: