In Het Woonoord wonen voornamelijk leden van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. Deze mensen hebben een Wlz–indicatie (Wet langdurige zorg) voor zorg met hun partner. Het begrip 'dienstslachtoffer' is breed. Dit betreft alle geüniformeerde diensten; leger-, land- en luchtmacht, brandweer en politie. Ook iemand met zorgindicatie zonder geüniformeerde achtergrond kan hier komen wonen. Echter is het wel zo dat geüniformeerden altijd voorrang hebben.

Over de zorg in Het Woonoord

Als u in Het Woonoord komt wonen, wordt in overleg met u een individueel zorgplan opgesteld. Hierbij zijn uw persoonlijke wensen het uitgangspunt. Bewoners die bij ons verblijven hebben hun eigen huisarts. Medewerkers van Het Woonoord zijn bekend met de voorkomende psychische en of lichamelijke problematiek van de bewoners en kunnen hiermee omgaan.

Het ontstaan van Het Woonoord

De Bond Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) ontstond tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoge officieren maakten zich sterk voor de belangen van gehandicapte militairen en/of hun na het overlijden achtergebleven partners. Dit deden ze onder andere door geld in te zamelen, wetgeving te stimuleren en juridische ondersteuning te bieden.

Een speciaal woonoord in Doorn

Begin jaren ‘70 werd men er bewust van dat er steeds meer (oud)militairen niet alleen kampten met lichamelijke, maar ook met psychische problemen. Begin jaren ‘80 werd daarom begonnen met de bouw van Het Woonoord. Hier werd intensieve zorg geboden voor de (oud)militair, maar ook voor zijn partner. Op hetzelfde terrein in Doorn verrezen een hotel en een trainings- en nazorgcentrum. Hier konden BNMO-leden terecht die leerden omgaan met ingrijpende en/of traumatiserende ervaringen. Hier kon men 4 tot 10 dagen verblijven, dit kan overigens vandaag de dag nog steeds. Het eerste jaar werd het geheel vanuit particulieren gefinancierd, maar al gauw was duidelijk dat dit erg kostbaar was. Begin 1984 werd Het Woonoord een AWBZ-gefinancierde instelling.

Een bredere focus

De huidige doelgroep in Het Woonoord is nog altijd dezelfde, maar als er onvoldoende aanmeldingen zijn, wordt er ook gekozen voor niet-militairen. Wel is het zo dat ouderdomsproblemen ook bij (oud)militairen steeds meer op de voorgrond treden. Daarbij ontstaat de wens om 'te gaan wonen op Het Woonoord in Doorn'. Dit heeft te maken met de wens van mensen om in een omgeving verzorgd te worden waar lotgenoten met dezelfde beroepsachtergrond wonen. Tegenwoordig kan elke veteraan (uitgezonden militair) lid worden van de BNMO en met de juiste indicatie komen wonen op Het Woonoord. Ook executief personeel van politie en brandweer zijn welkom in Het Woonoord.

Faciliteiten

Tuin
Pedicure
Bos
Audiciën
Kapper
Winkel
Lounge
Activiteiten ruimte

Delen:

Diensten

De Brug Driebergen Diensten Geestelijke Verzorging
Geestelijke Verzorging

Wanneer u bij ons woont bieden wij u geestelijke verzorging aan die aansluit bij uw eigen wensen en behoeften.

Gerelateerde activiteiten

Meer activiteiten