In Het Woonoord wonen voornamelijk leden van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. Deze mensen hebben een Wlz–indicatie (Wet langdurige zorg) voor zorg met hun partner. Het begrip 'dienstslachtoffer' is breed. Dit betreft alle geüniformeerde diensten: leger-, land- en luchtmacht, brandweer en politie. Ook iemand met zorgindicatie zonder geüniformeerde achtergrond kan hier komen wonen, al hebben geüniformeerden voorrang.

Over de zorg in Het Woonoord

Als u in Het Woonoord komt wonen, wordt in overleg met u een individueel zorgplan opgesteld. Hierbij zijn uw persoonlijke wensen het uitgangspunt. Bewoners die bij ons verblijven hebben hun eigen huisarts. Medewerkers van Het Woonoord zijn bekend met de voorkomende psychische en of lichamelijke problematiek van de bewoners en kunnen hiermee omgaan.

Het ontstaan van Het Woonoord

De Bond Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) ontstond tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoge officieren maakten zich sterk voor de belangen van gehandicapte militairen en/of hun na het overlijden achtergebleven partners. Dit deden ze onder andere door geld in te zamelen, wetgeving te stimuleren en juridische ondersteuning te bieden.

Een speciaal woonoord in Doorn

Begin jaren 70 realiseerde men zich dat steeds meer (oud-)militairen niet alleen kampten met lichamelijke, maar ook met psychische problemen. Begin jaren 80 werd daarom Het Woonoord gebouwd waar intensieve zorg werd geboden aan (oud-)militairen, maar ook aan hun partners.

Op hetzelfde terrein in Doorn verrezen een hotel en een trainings- en nazorgcentrum. Hier konden BNMO-leden die leerden omgaan met ingrijpende en/of traumatiserende ervaringen, 4 tot 10 dagen terecht. Dat kan overigens vandaag de dag nog steeds. Particulieren financierden het eerste jaar, maar al gauw werd duidelijk dat dit erg kostbaar was. Begin 1984 werd Het Woonoord een AWBZ-gefinancierde instelling.

Een bredere focus

De huidige doelgroep in Het Woonoord is nog altijd dezelfde, maar als er onvoldoende aanmeldingen zijn kunnen ook niet-militairen hier terecht. Wel is het zo dat ouderdomsproblemen ook bij (oud-)militairen steeds meer op de voorgrond treden. Velen van hen geven aan 'te willen gaan wonen op Het Woonoord in Doorn'. Dit heeft te maken met de wens van mensen om in een omgeving verzorgd te worden waar lotgenoten met dezelfde beroepsachtergrond wonen. Tegenwoordig kan elke veteraan (uitgezonden militair) lid worden van de BNMO en met de juiste indicatie komen wonen op Het Woonoord. Ook executief personeel van politie en brandweer zijn welkom in Het Woonoord.

Faciliteiten

Tuin
Pedicure
Bos
Audiciën
Kapper
Winkel
Lounge
Activiteiten ruimte

Delen:

Diensten

De Brug Driebergen Diensten Geestelijke Verzorging
Geestelijke Verzorging

Wanneer u bij ons woont bieden wij u geestelijke verzorging die aansluit bij uw eigen wensen en behoeften.

De Brug Driebergen Activiteiten Vrijwilliger Dagbesteding 0020
Dementie of Geheugenproblemen

Geheugenproblemen of verwardheid door dementie? U kunt bij ons terecht.

De Brug Driebergen Zorg En Behandeling
Zorg & behandeling

Voor passend onderzoek, advies, begeleiding of behandeling kan je bij ons terecht.

Sparrenheide13
Palliatief terminale zorg

De laatste levensfase met de beste zorg en omringd door naasten, in een huiselijke omgeving.

Maaike 1
Mondzorg

Goede mondzorg is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Wie een gezonde mond heeft, is gezonder.

Veelgestelde vragen

Nee, helaas kan dat niet. Dat heeft te maken dat we op elke locatie een bepaald “type” zorg bieden. Afhankelijk van uw indicatie krijgt u de plek die het beste bij u past toegewezen.

Als u bij De Brug komt wonen dan kunt u wifi aanvragen. Dat kan via het Servicebureau van De Brug 0343 55 55 55 of service@iszdebrug.nl.

Wilt u bij ons komen wonen? Meestal is er niet direct plaats voor u en wordt u tijdelijk op een wachtlijst geplaatst. De wachttijden verschillen per locatie.

Bekijk hier de actuele wachttijden.

Wanneer iemand die langdurige zorg nodig heeft, is een zorgindicatie aanvragen van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig.