Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het RIVM via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

De stand van zaken met betrekking tot het coronavirus in Nederland kan snel veranderen. Wij passen ons beleid en onze afspraken aan op de adviezen die het RIVM en de maatregelen die landelijk worden gesteld. Belangrijke maatregelen die we binnen onze organisaties (De Brug, De Bilthuysen en Lyvore, hierna te noemen ‘onze organisaties’) nemen, vindt u terug in deze update. Het doel is het risico van een besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk houden.

Zie hier ook de veel gestelde vragen.

Algemene update

Laatste keer bijgewerkt: 10 juni 

Onderwerpen:

 • Videoboodschap van Emma Beaujon, directeur
 • Maatschappelijke ondersteuning aan nabestaanden

Videoboodschap van Emma Beaujon, directeur De Brug, De Bilthuysen en Lyvore

Half maart sloten de locaties van De Brug, De Bilthuysen en Lyvore hun deuren voor bezoek. Een heftige maatregel, die veel heeft gevraagd van bewoners, familie, naasten, vrijwilligers en medewerkers. Veel weken later, is een start gemaakt met het Ontmoeten op maat, als voorloper van de versoepeling bezoekregeling. Op dit moment wordt ook bezoek weer voorzichtig toegelaten binnen de locaties. Hoe fijn voor bewoners en familie om elkaar weer ‘live’ te zien en te spreken. Emma Beaujon, directeur, staat even stil bij deze bijzondere periode in haar videoboodschap. U kunt deze videoboodschap hieronder bekijken:

Maatschappelijk werk na overlijden bewoner

Maatschappelijk werk speelt een belangrijke rol rondom het overlijden van een bewoner. Zij zijn speciaal ook door nabestaanden, die hier behoefte aan hebben, te benaderen. Mocht u graag in gesprek gaan over uw situatie in deze tijd rondom het coronavirus, een specifieke vraag hebben of over uw verdriet willen praten, is dat mogelijk. Neem contact op met onze coronahelpdesk en zij verwijzen u door.

 

Update voor bewoners

Laatste keer bijgewerkt: 1 juli

Onderwerpen:

 • Update voor 1e contactpersonen en bewoners naar 1x per 2 weken
 • Corona routekaart: versoepelingen in een handig overzicht
 • Versoepelingen én maatregelen
 • Geen cliënten besmet met het coronavirus

Update voor 1e contactpersonen en bewoners naar 1x per 2 weken

Het coronakernteam kwam tot deze week 2x per week bijeen om actuele onderwerpen te bespreken. Op dit moment neemt de noodzaak daartoe af en staat tevens de zomervakantie voor de deur. Daarom wordt de frequentie teruggebracht, tenzij de actualiteit het nodig maakt bijeen te komen, naar 1x per week. De update voor 1e contactpersonen en bewoners wordt daarmee teruggebracht naar 1x per 2 weken.


Corona routekaart: versoepelingen in een handig overzicht

Hier vindt u een corona routekaart. Dit biedt een handig overzicht in de versoepelingen die er zijn binnen De Brug, De Bilthuysen en Lyvore, gerangschikt op datum. Uiteraard kan de uitwerking per locatie anders zijn als dit maatwerk vraagt. In dat geval ontvangt u daarover informatie van de manager zorg.

De routekaart kan steeds worden bijgewerkt. Voor nu vindt u alle versoepelingen die per 1 juli, 15 juli, 1 augustus en 1 september aan de orde zijn terug op de routekaart.

 

Versoepelingen én maatregelen

Ook al worden de versoepelingen versneld toegepast, het blijft belangrijk ons met elkaar aan een aantal maatregelen te houden:

 • Houd, waar mogelijk, minimaal 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Volg de algemene- en hygiënemaatregelen.
 • Blijf thuis bij klachten.
 • In algemene ruimten dient u gebruik te maken van een, zelf meegebracht, mondkapje. Hiermee worden onder andere bedoeld: gangen, liften, restaurants (als u zit om iets te eten of drinken, mag het mondkapje uiteraard af).
 • Vermijd drukke plaatsen.
 • Heeft u vragen of opmerkingen voor het zorgteam, stelt u deze dan telefonisch of per mail.
  Dank u wel voor uw begrip.

Dank u wel voor uw begrip.

Geen cliënten besmet met het coronavirus

Sinds vorige week zijn er geen cliënten besmet geraakt met het coronavirus. Dat is goed nieuws!

Update voor cliënten zorg aan huis/wijkzorg

Laatste keer bijgewerkt: 12 juni 

Onderwerpen in deze update:

 • Testen op corona

 • Versoepeling van de landelijke maatregelen

 • Geen positief geteste cliënten
 • Ontmoetingscentra weer geopend voor bezoekers

   

Testen op corona

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. U kunt zich laten testen bij de GGD als u klachten heeft die bij het coronavirus horen. Zoals:

 • verkoudheidsklachten;
 • neusverkouden;
 • loopneus;
 • niezen;
 • keelpijn;
 • hoesten;
 • verhoging;
 • of plotseling verlies van reuk of smaak.

Als u niet tot de risicogroep behoort:
U hoeft niet eerst naar de (huis)arts voor een doorverwijzing, maar u kunt direct een afspraak maken via 0800 1202. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar. Zorg dat u uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft als u belt.

Als u wel tot de risicogroep behoort:
Heeft u klachten? Meldt u zich dan bij de (huis)arts of huisartsenpost.
Risicogroepen zijn bijvoorbeeld mensen boven de 70 jaar, hartpatiënten, longpatiënten en mensen met diabetes.Versoepeling landelijke maatregelen

Omdat in Nederland het aantal besmettingen met het coronavirus afneemt, worden de landelijk gestelde maatregelen stap voor stap versoepeld. In de bijlage vindt u een overzicht van dit stappenplan.

 

Geen positief geteste cliënten

We hebben positief nieuws! Sinds de vorige update zijn er geen besmettingen meer bij cliënten geconstateerd. Dit geldt zowel voor cliënten die bij ons zorg aan huis ontvangen als cliënten die wonen bij onze locaties. Bij Zorg aan huis/wijkzorg zijn er al sinds 19 april geen besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Ook locatie Weltevreden is meer dan 2 weken ‘coronavrij’. Alleen bij locatie Rinnebeek woont nog een aantal cliënten die is besmet met het coronavirus. Dat betekent dat op alle locaties, met uitzondering van Rinnebeek, in deze periode gestart wordt (of al is) met een versoepeling van de bezoekregeling. Deze versoepeling is locatie-afhankelijk.

Uiteraard zal de komende tijd spannend blijven voor iedereen, het coronavirus heerst immers nog altijd in Nederland. Maar dit positieve nieuws, waarvan we hopen dat de trend zich voortzet, delen we uiteraard graag!

Zorg aan huis, wijkzorg en huishoudelijke hulp
Al enige weken zijn er geen besmettingen meer geconstateerd bij de thuiswonende cliënten.
De reguliere zorg kan (weer) worden geboden zoals vanouds. Dat geldt zowel voor de zorg thuis (verpleging en verzorging) als voor de huishoudelijke hulp. Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij uw wijkverpleegkundige of contactpersoon voor de huishoudelijke hulp.

We willen u vriendelijk vragen de algemene- en hygiëne richtlijnen te blijven toepassen.Ter bescherming van onze medewerkers vragen we u ook om geen bezoek te ontvangen tijdens de momenten van zorg of hulpverlening.


Ontmoetingscentra weer geopend voor bezoekers

In de versoepeling van de landelijke maatregelen rondom het coronavirus, openen ook onze ontmoetingscentra hun deuren weer voor bezoekers. De overheid zegt daarover:

“Het kabinet wil dat vanaf 1 juni iedereen weer een vorm van dagbesteding krijgt aangeboden. Met inachtneming van de 1,5 meter en de algemene hygiëne adviezen van het RIVM. Door deze maatregelen kan het zijn dat niet iedereen en niet iedereen tegelijk fysiek kan deelnemen aan dagbesteding. Fysiek deelnemen kan door bijvoorbeeld in deelgroepen of dagdelen te werken. Als mensen niet fysiek kunnen deelnemen wordt een alternatieve vorm van dagbesteding aangeboden.”

Inmiddels zijn we daarmee gestart. Fijn dat bezoekers weer kunnen komen met in achtneming van bepaalde richtlijnen.

De volgende richtlijnen worden gehanteerd:

 1. De bezoeker is niet ziek en/of heeft geen corona gerelateerde klachten. Huisgenoten hebben geen corona gerelateerde klachten
 2. Het Ontmoetingscentrum zal rekening houden met het toepassen van de algemene richtlijnen zoals het hanteren van de 1,5 meter afstand tussen bezoekers. Groepen zullen kleiner zijn dan u gewend bent.

Vervoer

Met betrekking tot het vervoer van en naar het ontmoetingscentrum zijn een aantal richtlijnen vastgesteld:

 • Het heeft de voorkeur dat de mantelzorger of familie het vervoer naar en van de dagbesteding kan verzorgen. Als dat niet lukt, dan doen wij ons best om passend vervoer te regelen.
 • Het kan voorkomen dat de bezoeker tijdens het vervoer wordt gevraagd om een niet medisch mondkapje te dragen zoals in het openbaar vervoer. Het is de bedoeling dat u in dit geval zelf zorgt voor een mondkapje.
 • De chauffeur begeleidt u buiten de taxi/bus niet naar de locatie.


Het Ontmoetingscentrum Baarn (Lyvore)

Het ontmoetingscentrum in Baarn is twee weken geleden weer gestart met het ontvangen van bezoekers. We zijn begonnen met maximaal 8 bezoekers per dag en inmiddels wordt dit uitgebreid naar 11 á 12 bezoekers per dag.


Het Ontmoetingscentrum Soest (Lyvore)

Vanaf 11 mei jl. is het ontmoetingscentrum gestart kleine groepen van maximaal 4 bezoekers op de locatie. Vanaf 8 juni jl. is het ontmoetingscentrum weer volledig open voor alle bezoekers.

Vanaf 15 juni is ook locatie Molenschot weer toegankelijk en kunnen cliënten het ontmoetingscentrum weer bezoeken, volgens de oorspronkelijke afspraken. Het staat de cliënten uiteraard vrij of zij hier al weer gebruik van willen maken.


Het Ontmoetingscentrum Amersfoort, locatie Birkhoven Park (Lyvore)

Vanaf 8 juni jl. is het ontmoetingscentrum geopend voor 8 cliënten per dag. Er zijn twee ruimtes beschikbaar waar cliënten een vaste plek hebben.

 


Het Ontmoetingscentrum Amersfoort, locatie De Plataan (Lyvore)

Het ontmoetingscentrum is per 8 juni jl. weer 5 dagen per week geopend. Er komen4 tot 5 bezoekers per dag. Elke bezoeker kan weer toezien naar een uitbreiding van het aantal dagen dat hij of zij mag komen. We zijn blij dat hiermee de oude vertrouwde structuur weer zoveel als mogelijk terugkomt. Al moeten we uiteraard rekening blijven houden met de algemene maatregelen, zoals het houden van minimaal 1,5 meter afstand.

 

OC Rinnebeek (De Bilthuysen)

Ontmoetingscentrum Rinnebeek is sinds 18 april jl. geopend voor maximaal 3 bezoekers per dag. Door een andere indeling en gebruik van de ruimtes in het Ontmoetingscentrum, konden er vanaf 2 juni jl. weer maximaal 6 bezoekers per dag terecht


Ontmoetingscentrum De Vijver (De Brug)

Sinds 6 mei jl. is Ontmoetingscentrum De Vijver weer geopend op de nieuwe locatie aan de Buzziburglaan in Driebergen. We zijn begonnen met openstelling voor 3 bezoekers per dagdeel, zodat zowel bezoekers als medewerkers konden wennen aan de nieuwe locatie. Inmiddels wordt het het aantal bezoekers opgehoogd naar 9.

Coronahelpdesk

De corona helpdesk zit dagelijks klaar uw vragen te beantwoorden, zodat de zorgteams zo veel mogelijk worden ontlast. Onze medewerkers van de corona helpdesk proberen uw vraag altijd te beantwoorden, al is helaas een (geruststellend) antwoord niet altijd paraat.

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar corona@lyvore.nl, corona@iszdebrug.nl of corona@debilthuysen.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws

Heeft u een naaste die verblijft in één van de locaties van De Brug, een vaste bezoeker is van een van de ontmoetingscentra of zorg aan huis ontvangt? Wij communiceren zoveel mogelijk per e-mail met de 1e contactpersoon. Ontvangt u geen e-mail van ons en wilt u op de hoogte blijven van de laatste updates van De Brug met betrekking tot het coronavirus? Dan kunt u hieronder uw gegevens achterlaten.

(vult u hier de naam in van uw naaste)
(vult u hier de naam in van de locatie van De Brug waar uw naaste verblijft of welke locatie van De Brug uw naaste regelmatig bezoekt, zoals een ontmoetingscentrum)
(hier vult u uw eigen naam in)
(vult u hier het e-mailadres in waarop we u kunnen informeren)

Vragen over het coronavirus en De Brug

Wij hebben een veel gestelde vragenlijst opgesteld. Hier vindt u antwoorden op verschillende vragen.

Veel gestelde vragen

Heeft u heel specifieke vragen over het coronavirus in relatie tot De Brug, dan kunt u mailen naar corona@iszdebrug.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

U kunt uw e-mail adres achterlaten via het formulier onderaan deze pagina als u op de hoogte wilt worden gehouden van wijzigingen in het beleid van De Brug m.b.t. het coronavirus.

Elkaar weer bezoeken

Wilt u weten wat de richtlijnen zijn voor het bezoeken van uw naaste? Deze leest u hier:

Aangepaste bezoekregeling

Brieven en mails rondom coronavirus

Hier vindt u de laatste versie van alle brieven en mails die wij aan de cliënten van De Brug (en/of de 1e contactpersonen) sturen rondom het coronavirus:

Bewoners locaties De Brug:

Cliënten wijkzorg:

Vrijwilligers De Brug:

Versoepelingen

Delen: