Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het RIVM via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Bij De Brug, De Bilthuysen en Lyvore is een coronakernteam ingesteld. Zij bespreken iedere dinsdag en, indien nodig op donderdag, actuele zaken rondom het coronavirus. Ons beleid en onze afspraken worden aangepast aan de adviezen van het RIVM en de maatregelen die landelijk worden gesteld. Belangrijke maatregelen die we binnen onze organisaties nemen, vindt u terug in deze update. We zetten ons graag in u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, zodat er bij u minder vragen ontstaan.

Update voor bewoners

Laatste keer bijgewerkt: 19 november:

 • Stand van zaken cliënten positief getest
 • Geen verruiming in het beleid m.b.t. bezoek

 

Stand van zaken positief geteste cliënten

We zien wederom een afname in het aantal positieve testuitslagen en hopen van harte dat dit nu een structurele daling in aantallen besmettingen betekent. De afgelopen week (deze telling is gebaseerd op de periode van 11 november tot en met
18 november jl.) ontvingen veertien cliënten een positieve uitslag van de coronatest.

De positieve testuitslagen zijn geconstateerd bij:
extramuraal:

 • 6 cliënten thuiszorg Soest
 • 1 cliënt thuiszorg Baarn

intramuraal:

 • 3 bewoners Boshuysen woning 5
 • 1 bewoners Daelhoven huisje 11/12
 • 3 bewoners Molenschot, tweede verdieping

Geen nieuwe maatregelen naar aanleiding van aan de persconferentie

Het aantal personen dat bij iemand thuis op bezoek mag komen, is sinds afgelopen woensdag verruimd van twee naar drie personen. Ondanks deze landelijke versoepeling in deze maatregel, blijft onze maatregel van maximaal twee bezoekers tegelijkertijd, vooralsnog van kracht.

Herhaling bericht: hoe bezoekt u uw naaste in onze locaties?

Het uitgangspunt is dat bewoners zo lang mogelijk bezoek kunnen blijven ontvangen. Daarbij zijn we ons bewust dat veelvuldig wisselend bezoek extra risico’s met zich mee brengt.

Daarom doen wij een dringend beroep op u om bij een bezoek de volgende maatregelen in acht te nemen:

 • U kunt niet op bezoek komen als een etage, afdeling of huis is ‘gesloten’,
 • U komt niet op bezoek wanneer u klachten heeft of in afwachting bent van een testuitslag,
 • Het bezoek wordt beperkt tot maximaal twee bezoekers per bewoner per dag,
 • U draagt een (zelf meegenomen) mondmasker gedurende uw bezoek,
  • alleen bij uitzondering neemt u uw mondmasker af, mits er voldoende afstand is tot anderen om bijvoorbeeld te eten of te drinken,
 • U past de algemene hygiënemaatregelen toe (handen wassen, niezen in elleboog, neus snuiten in een papieren zakdoek),
 • U registreert uw bezoek bij binnenkomst op de locatie,U neemt de 1,5 meter afstand in acht,
 • Het bezoek kan helaas niet in de huiskamer plaatsnemen; u komt op bezoek in de kamer van uw naaste.
 • Hierop gelden uitzonderingen voor mantelzorgers die de zorgmedewerkers ondersteunen, bijvoorbeeld omdat:
  • Deze mantelzorger begeleiding biedt bij het klaarmaken en nuttigen van een maaltijd, of structureel een andere activiteit verricht.
  • Ook hierbij geldt dat de afstand van 1,5 meter tot bewoners en medewerkers kan worden gegarandeerd.

Mocht het bezoek niet in de kamer van uw naaste lukken, dan kunt u naar buiten voor een wandeling of bieden sommige locaties mogelijkheden naar een andere ruimte te gaan, bijvoorbeeld het restaurant.

Uitzondering op de maatregel m.b.t. maximaal 2 bezoekers
Voor bewoners die zich in de terminale fase bevinden, geldt uiteraard een uitzondering. In principe mogen zij maximaal twee keer per dag bezoek ontvangen van per keer maximaal twee personen.
Heeft u nog vragen hierover? Gaat u dan in gesprek met de eerste contactmedewerker.

 

Update voor thuiszorg en ontmoetingscentra

Laatste keer bijgewerkt: 12 november 2020

 • Positief geteste cliënten (zie hierboven)
 • Het coronavirus in de media
 • Handelen volgens protocol
 • Quarantaine en Advies GGD
 • Test aangevraagd? Informeer ons.
 • Wat u zelf kunt doen, ter voorkoming van besmetting
 • Vlog ter bemoediging
 • Niet noodzakelijke zorg hervat
 • Cohortafdeling in Baarn

 

Het coronavirus in de media

Voordat het coronavirus in Nederland zoveel bekendheid kreeg, hebben onze organisaties nooit cliëntinformatie gedeeld aan derden. Gezien het maatschappelijk belang en de betrokkenheid van buurtbewoners, realiseren we ons dat we hier transparant in moeten zijn. Toch blijven we benadrukken dat het niet alleen om de cijfers gaat. Achter ieder getal gaat altijd een dierbaar mensenleven schuil.

 

Handelen volgens protocol

In onze vorige update informeerden we u over de tijdelijke, preventieve maatregelen. Zo werken alle medewerkers nog steeds uit voorzorg tijdens de zorgverlening met een mondneusmasker. Ook medewerkers die hulp bieden bij het huishouden werken met een mondneusmasker. Het risico op verspreiding van het virus wordt hierdoor verkleind.
Vanzelfsprekend wordt uw gezondheid door ons nauwlettend in de gaten gehouden, maar wij adviseren uzelf ook uw gezondheid goed in de gaten te houden.

 

Test aangevraagd? Informeer ons

Op het moment dat u klachten krijgt, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts, vragen wij u telefonisch uw huisarts en de wijkverpleegkundige, of onze zorgverleners in te schakelen, zodat de juiste maatregelen worden getroffen. Als u in afwachting bent van een testuitslag, worden wij hier graag over geïnformeerd.

Quarantaine
Als u in afwachting bent van een testuitslag, bent getest of als er bij u of uw huisgenoot een besmetting met het coronavirus is geconstateerd, dan is het belangrijk om het advies van de GGD op te volgen. De GGD adviseert in de regel 10 dagen quarantaine bij een positieve besmetting of nauw contact met een besmette persoon. Dit betekent dat u geen bezoek ontvangt en zoveel mogelijk binnen blijft. Op deze manier levert u een belangrijke bijdrage verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

 

Wat kunt u zelf doen om verspreiding of besmetting te voorkomen?

Het is belangrijk te letten op schone handen en hygiëne bij het hoesten, niezen en snuiten. Allerlei ziektes kunnen worden voorkomen, door:

 • regelmatig uw handen te wassen (minimaal 30 seconden) met zeep;
 • niezen/hoesten in de binnenkant van uw elle boog;
 • papieren zakdoekjes eenmalig te gebruiken, weggooien na gebruik en vervolgens uw handen wassen;
 • geen handen te schudden.
 • 1,5 meter afstand te bewaren
 • het gebruik van een mondkapje in openbare ruimten
 • vermijd drukte en de groepsgrootte is buiten maximaal twee personen
 • nodig maximaal twee bezoekers van een ander huishouden bij u thuis uit
 • geen bezoek tijdens de zorgverlening
 • respecteer de landelijke maatregelen, die vanaf 3 november zijn aangepast.

“Borgen van uw veiligheid, respect voor uw vrijheid”

Speciaal voor familie en naasten van cliënten van De Brug, De Bilthuysen en Lyvore heeft Erwin van der Leeden (waarnemend directielid en lid van corona kernteam) een boodschap opgenomen om u namens de directie een hart onder de riem te steken.

"Ik wil u bedanken voor uw begrip. Onze zorgverleners voelen zich gesteund door uw complimenten en aandacht. Ik wil u sterkte wensen in deze moeilijke tijd. Samen proberen we het virus buiten de deur te houden, en waar dit niet lukt zullen we u bijstaan en ondersteunen."

 

Niet noodzakelijke zorg

Uw persoonlijke zorg thuis wordt zoveel mogelijk gecontinueerd. Echter bij besmetting van cliënten of uitval van personeel, zal in overleg met u de zorg anders worden ingedeeld, of worden beperkt tot de meest noodzakelijke zorg. Ook kan het zijn dat we een beroep doen op mantelzorgers en hun inzet wordt gevraagd. Huishoudelijke hulp en het bezoeken van onze ontmoetingscentra wordt zoveel mogelijk gecontinueerd.

 

Cohortafdeling in Baarn is geopend

Achter de schermen is hard gewerkt aan het heropenen van de cohortafdeling in Baarn. Naast opvang van cliënten vanuit De Brug, De Bilthuysen en Lyvore heeft deze cohortafdeling ook een regionale functie. Op dit moment verblijven hier zowel cliënten alsmede personen uit de regio.

 

Onzekere tijden

We realiseren ons dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus kunnen leiden tot bezorgdheid en vragen. U kunt met uw vragen altijd terecht bij de zorg en de wijkverpleegkundige. Daarnaast is onze corona helpdesk evenens bereikbaar voor vragen. U kunt hen, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, telefonisch bereiken op telefoonnummer: 033 460 05 07. Ook kunt u een mail sturen naar corona@lyvore.nl, corona@debrug.nl of corona@debilthuysen.nl.

 

Coronahelpdesk

De corona helpdesk zit dagelijks klaar uw vragen te beantwoorden, zodat de zorgteams zo veel mogelijk worden ontlast. Onze medewerkers van de corona helpdesk proberen uw vraag altijd te beantwoorden, al is helaas een (geruststellend) antwoord niet altijd paraat.

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar corona@lyvore.nl, corona@iszdebrug.nl of corona@debilthuysen.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

 

 

Vragen over het coronavirus en De Brug

Wij hebben een veel gestelde vragenlijst opgesteld. Hier vindt u antwoorden op verschillende vragen.

Veel gestelde vragen

Heeft u heel specifieke vragen over het coronavirus in relatie tot De Brug, dan kunt u mailen naar corona@iszdebrug.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

U kunt uw e-mail adres achterlaten via het formulier onderaan deze pagina als u op de hoogte wilt worden gehouden van wijzigingen in het beleid van De Brug m.b.t. het coronavirus.

Brieven en mails rondom coronavirus

Hier vindt u de laatste versie van alle brieven en mails die wij aan de cliënten van De Brug (en/of de 1e contactpersonen) sturen rondom het coronavirus:

Bewoners locaties De Brug:

Cliënten wijkzorg:

Vrijwilligers De Brug:

Corona Routekaart

Delen: