Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het RIVM via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Bij De Brug, De Bilthuysen en Lyvore is een coronakernteam ingesteld. Zij bespreken twee keer per week actuele zaken rondom het coronavirus. Ons beleid en onze afspraken worden aangepast aan de adviezen van het RIVM en de maatregelen die landelijk worden gesteld. Belangrijke maatregelen die we binnen onze organisaties nemen, vindt u terug in deze update. We zetten ons graag in u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, zodat er bij u minder vragen ontstaan.

 

Update voor bewoners

Laatste keer bijgewerkt: 22 april 2021

Deze update is onderverdeeld in twee hoofdthema’s:

Vaccinaties:

 • Laatste ronde

Algemene corona update:

 • Indien zowel bewoner als bezoeker is gevaccineerd, gelden nieuwe afspraken
  Voor enkele nieuwe locaties: twee bezoekers per dag, indien wenselijk iedere dag iemand anders
 • Landelijke versoepelingen vanaf 28 april
 • Aantal positief geteste cliënten
 • rondetafelgesprekken
 • Corona routekaart

Op het moment dat deze update werd samengesteld, was op onderstaande locaties de vaccinatiegraad onder bewoners tussen de 80 en 100 procent:

 • De Koperwiek
 • Krabbelaan
 • Wiekslag Smitsveen
 • Noorderhof 68/70
 • Villa De Eik/ Quercus
 • De Plataan

Laatste vaccinaties

In de week van 10 tot en met 14 mei staat de laatste vaccinatieronde gepland op onze locaties voor bewoners die onder behandeling zijn van de specialist ouderengeneeskunde.

Versoepeling bezoekregeling mogelijk op locaties met een vaccinatiegraad tussen de 80 en 100 procent

Het coronakernteam is van mening dat een vaccinatiegraad tussen de 80 en 100% voldoende veiligheid biedt de bezoekregeling en groepsgrootte tijdens activiteiten te versoepelen. Dankzij de achterliggende vaccinatierondes op onze locaties, kan nu ook op onderstaande locaties de betreffende versoepeling ingaan:

 • Sparrenheide
 • De Noorderhof
 • Weltevreden
 • De Heybergh

Op bovenstaande locaties kan de bezoekregeling per direct worden aangepast
naar twee bezoekers per dag. De groepsgrootte tijdens activiteiten kan worden opgeschaald naar 12 personen, inclusief begeleiding.

Informatie van de Rijksoverheid, het OMT advies en versoepeling van onze maatregelen

Het OMT geeft aan dat bij de huidige infectiedruk de stringentere maatregelen voor bewoners van verpleeghuizen kunnen worden versoepeld. Zij adviseren onder andere deze maatregelen meer in lijn te brengen met de maatregelen voor de rest van de samenleving. Enkele van de door het OMT geadviseerde versoepelingen, zijn eerder al op onze locaties doorgevoerd. We nemen onderdelen uit het advies van het OMT en de overheid ter harte en vullen met ingang van vandaag de lijst met versoepelingen verder aan op locaties met een vaccinatiegraad van meer dan 80%.

Let op:
De onderstaande aanpassing geldt alleen voor cliënten die wonen op locaties met een vaccinatiegraad van meer dan 80%:

Bewoner en bezoeker beiden gevaccineerd?
Op de eigen kamer van een cliënt die volledig is gevaccineerd kan worden afgezien van het dragen van een mondneusmasker en het afstand houden van bezoekers, mits bezoekers zelf ook zijn gevaccineerd of een negatieve (snel) testuitslag kunnen overhandigen van maximaal 24 uur geleden.

Overige punten uit het OMT-advies
In het OMT-advies staat nog een aantal belangrijke aandachtspunten:

 • Het blijft nodig om in openbare ruimtes binnen het verpleeghuis de basisregels, zoals de afstandsregels en handhygiëne, in acht te nemen.
 • Zorgmedewerkers blijven preventief persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken conform de voor de sector geldende richtlijnen.
 • Testen en isoleren bij klachten van bewoners blijft nodig.
 • Vaccinatiegraad zelden 100%
 • Niet alle bewoners zijn beschermd, doordat er medische contra-indicaties tegen vaccinatie kunnen zijn, bewoners of hun wettelijke vertegenwoordigers bezwaren hebben geuit tegen vaccinatie, of nieuwe nog niet gevaccineerde bewoners van buiten onze locatie zijn ingestroomd.

Overige preventiemaatregelen continueren
Daarnaast biedt vaccinatie geen 100% bescherming en is het nog niet duidelijk in hoeverre vaccinatie beschermt tegen transmissie van het virus. Tussen de gevaccineerde bewoners kunnen zich nog kwetsbare personen bevinden die besmet kunnen worden door contacten van buiten onze locaties, of mogelijk indirect via gevaccineerde medebewoners en zorgmedewerkers die dergelijke contacten ook hebben gehad, maar zelf niet ziek worden.

Kortom, gezien het risico op verspreiding door de vele onderlinge contacten binnen de locaties en de kwetsbaarheid van ongevaccineerde bewoners, continueren we de preventiemaatregelen op alle locaties, ook na vaccinatie.

Tijdelijke situatie
Dit is een tijdelijke situatie; zodra de vaccinaties breed in de maatschappij zijn gerealiseerd waardoor de besmettingsrisico’s van buiten onze organisatie zijn teruggebracht en de vaccinatiegraad op locaties boven de 80% uitstijgt, zou verdere versoepeling kunnen worden doorgevoerd.

Continu afwegen; wat is de juiste balans tussen veiligheid en vrijheid?
De maatregelen vormen soms een grote belasting, met name voor bewoners die door een vorm van dementie deze maatregelen niet kunnen begrijpen. Het uitgangspunt bij de versoepeling is dat er een optimale balans wordt nagestreefd tussen veiligheid voor bewoners en medewerkers enerzijds en de impact van de maatregelen op het welzijn van de bewoners anderzijds.

Versoepelingen per 28 april aanstaande

Naast de hierboven beschreven versoepelingen op locaties met een vaccinatiegraad van meer dan 80%, worden vanaf 28 april aanstaande op al onze locaties enkele algemene versoepelingen doorgevoerd. Dit is ongeacht de vaccinatiegraad van de locatie.

Twee bezoekers per cliënt tegelijktijdig op bezoek.
Speciaal voor locaties met kleinschalige woonvormen, vraagt dit wellicht enige afstemming. Bezoek vindt bij voorkeur (nog steeds) plaats in de eigen kamer van de bewoner. De huiskamers zijn niet ingericht om tegelijkertijd het maximaal mogelijk aantal bezoekers te verwelkomen met in achtneming van de 1,5 meter afstand. Het coördineren van de bezoekersstromen vraagt om een lokale oplossing en afstemming met het zorgteam.

De terrassen op al onze locaties worden geopend.
Vanzelfsprekend met aandacht voor de inachtneming van de onderlinge afstand van de 1,5 meter.

Daar waar op locaties een restaurant aanwezig is, kan men gebruik maken van de take-away Deze service is mogelijk voor zowel cliënten, als voor hun bezoek.

Rondetafelgesprekken

Ondanks de versoepelingen die in toenemende mate worden doorgevoerd, is het helaas nog onmogelijk rondetafelgesprekken te plannen. De groep genodigden voor een rondetafelgesprek is in aantal al snel te groot en op dit moment nog niet wenselijk op onze locaties. Ook vanwege de combinatie van allerlei huishoudens onder de genodigden die elkaar dan ontmoeten tijdens een rondetafelgesprek, vinden we dit op dit moment nog te risicovol.

Aantal positief geteste cliënten

In de periode van maandag 29 maart tot en met zondag 18 april jl. heeft onder de bewoners of cliënten niemand een positieve uitslag van de coronatest ontvangen.

Update voor thuiszorg en ontmoetingscentra

Laatste keer bijgewerkt: 20 maart 2021

Lockdown tot ten minste 30 maart

Het aantal coronabesmettingen is volgens de rijksoverheid nog steeds te hoog. Onder de besmettingen is er eveneens een toename van het zogenaamde Britse variant. Daarom is er nu geen aanleiding de huidige maatregelen te versoepelen. Nederland blijft tot ten minste 30 maart in Lock down.

Vaccinatieronde van huisartsen

Vanuit verschillende huisartsen ontvangen we informatie dat zij inmiddels ook regelmatig vaccinaties binnenkrijgen en de juiste leeftijdscategorie onder hun patiënten kunnen vaccineren. Het wel of niet laten vaccineren is een persoonlijke keuze. Op dit moment zijn bijna 2 miljoen mensen in Nederland gevaccineerd.

Vaccinaties zorgmedewerkers

Een enkele keer krijgen we vragen over de vaccinatiemogelijkheden voor onze zorgmedewerkers. Begin dit jaar hebben alle zorgmedewerkers van De Brug, de Bilthuysen en Lyvore een uitnodiging ontvangen om zich te kunnen laten vaccineren. Er is daarbij geen onderscheid gemaakt naar de functie van betreffende zorgmedewerker. Als u bezoek krijgt van bijvoorbeeld een van onze wijkverpleegkundigen dan heeft ook hij of zij de uitnodiging gekregen zich te laten vaccineren.

Herstart vaccineren met AstraZeneca

Het vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca wordt op korte termijn hervat. De tijdelijke pauze, waar eerder deze week toe werd besloten, is niet langer nodig. Zo klinkt de conclusie van het Europees Medicijnagentschap en de Nederlandse medicijnautoriteit. De tijdelijke stop werd ingezet vanwege meldingen over tromboseachtige klachten bij een enkeling die dit vaccin toegediend had gekregen. De verschillende onderzoeken zijn nog gaande, maar huidige resultaten en inzichten leveren onvoldoende reden tot ongerustheid. De vaccinaties worden weer hervat. Dit betekent dat de eerder afgezegde afspraken opnieuw gemaakt en ingepland kunnen worden.

Test aangevraagd? Informeer ons

Op het moment dat u klachten krijgt, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts, vragen wij u telefonisch uw huisarts en de wijkverpleegkundige, of onze zorgverleners in te schakelen. Alleen dan kunnen de juiste maatregelen worden getroffen. Om risico op besmetten te voorkomen, is het van belang dat u ons informeert als u in afwachting bent van een testuitslag.

Quarantaine

Als u in afwachting bent van een testuitslag, bent getest of als er bij u of uw huisgenoot een besmetting met het coronavirus is geconstateerd, dan is het belangrijk om het advies van de rijksoverheid op te volgen. De rijksoverheid adviseert 10 dagen quarantaine bij een besmetting of nauw contact met een besmette persoon. Bij een besmetting met het coronavirus blijft u in quarantaine tot uw klachten zijn hersteld. Dit betekent dat u geen bezoek ontvangt en zoveel mogelijk binnen blijft. Op deze manier levert u een belangrijke bijdrage verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Onzekere tijden

We realiseren ons dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus kunnen leiden tot bezorgdheid en vragen. U kunt met uw vragen en steun uiteraard terecht bij de zorg en de wijkverpleegkundige. Daarnaast is onze corona helpdesk bereikbaar voor vragen. 

 

Coronahelpdesk

De corona helpdesk zit dagelijks klaar uw vragen te beantwoorden, zodat de zorgteams zo veel mogelijk worden ontlast. Onze medewerkers van de corona helpdesk proberen uw vraag altijd te beantwoorden, al is helaas een (geruststellend) antwoord niet altijd paraat.

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar corona@lyvore.nl, corona@iszdebrug.nl of corona@debilthuysen.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

 

 

Vragen over het coronavirus en De Brug

Wij hebben een veel gestelde vragenlijst opgesteld. Hier vindt u antwoorden op verschillende vragen.

Veel gestelde vragen

Heeft u heel specifieke vragen over het coronavirus in relatie tot De Brug, dan kunt u mailen naar corona@iszdebrug.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

U kunt uw e-mail adres achterlaten via het formulier onderaan deze pagina als u op de hoogte wilt worden gehouden van wijzigingen in het beleid van De Brug m.b.t. het coronavirus.

Alles info rondom vaccinatie

Wilt u meer weten over de vaccinatie van de cliënten van De Brug?

Hier vindt u alle relevante informatie:

Brieven en mails rondom coronavirus

Hier vindt u de laatste versie van alle brieven en mails die wij aan de cliënten van De Brug (en/of de 1e contactpersonen) sturen rondom het coronavirus:

Bewoners locaties De Brug:

 • Update 26 april 2021

Cliënten wijkzorg:

 • update 24 maart 2021

Vrijwilligers De Brug:

Corona Routekaart

Delen: