Bij De Brug zet een team activiteitenbegeleiders zich in om leuke en zinvolle dagbestedingen te bieden, afgestemd op de wensen en behoeften van onze cliënten. Op iedere locatie van De Brug bieden we een divers activiteitenprogramma aan. 

Oudere mensen uit de wijk zijn ook van harte welkom om mee te doen met activiteiten, tegen een kleine vergoeding. Voor hen is er een speciaal aanbod activiteiten en kosten voor gasten.

Hoe werkt het?

  • Voor opname heeft u een zorgzwaartepakket (ZZP) toegewezen gekregen door de zorgautoriteit.
  • Afhankelijk van uw ZZP wordt berekend op hoeveel activiteitendeelname u recht heeft.
  • De activiteitenbegeleiding of EVV’er houdt na opname met u een intakegesprek, waarbij we uw recht op deelname aan activiteiten en uw behoeften en keuzes bespreken.
  • De medewerker activiteitenbegeleiding kijkt of er plek is binnen de gekozen activiteiten en neemt contact met u op.
  • Het is ook mogelijk deel te nemen aan activiteiten op de andere locaties als dit beter aansluit bij uw behoeften en/of interesses.
  • Indien er geen plaats vrij is bij een activiteit, plaatsen wij u direct op de wachtlijst.
  • Als u al wat langer cliënt bent en uw interesses en behoeften veranderen, kunt u dit aangeven bij uw EVV'er of de activiteitenbegeleiding.
  • De medewerker activiteitenbegeleiding en EVV’er hebben regelmatig overleg met elkaar.

Delen: